yet another problem with the 1.0.6b

Janusz A. Urbanowicz alex at bofh.torun.pl
Fri Dec 21 18:46:02 CET 2001


First I describe my setup - I have a gnupg with my 'main' mua where it is
set to automatically download to check signatures. It does notehing else,
any mail that needs attention of my private key gets shipped to somewhere
else. Sometimes I download the keyring to other machines to update
keyrings, and once in a year or so I move the keyring away to make gpg to
download new versions of keys. Instead of 1 meg keyring I put there only
small one with my 0x21939169 which is set to be ultimately trusted:

Subshell:alex at syjon:[~]:197:> gpg --edit-key 0x21939169
[]
gpg: Oops: keyid_from_fingerprint: no pubkey
pub 1024D/21939169 utworzony: 1997-09-24 wygasa never   zaufanie: u/u

Then the downloading as new mail come start (with old trust database in
place):

gpg: Ostrzeżenie: używana pamięć nie jest pamięcią bezpieczną!
gpg: Podpis złożony pią 21 gru 2001 17:07:14 CET za pomocą DSA,
z użyciem klucza o identyfikatorze BDBFE838
gpg: zapytanie o klucz BDBFE838 w certserver.pgp.com ...
gpg: klucz BDBFE838: klucz publiczny wczytano do zbioru
gpg: Oops: keyid_from_fingerprint: no pubkey
gpg: Ogółem przetworzonych kluczy: 1
gpg:     dołączono do zbioru: 1
gpg: Poprawny podpis złożony przez "Marc Mutz <mmutz at mathematik.uni-bielefeld.de>"
gpg:             alias "Marc Mutz <Marc at Mutz.com>"
gpg:             alias "Marc Mutz <mutz at kde.org>"
gpg:             alias "Marc Mutz <Marc.Mutz at uni-bielefeld.de>"
gpg:             alias "Marc Mutz <mmutz at fs.physik.uni-bielefeld.de>"
gpg: checking the trustdb
gpg: public key of ultimately trusted key 00000000 not found
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
gpg: checking at depth 0 signed=0 ot(-/q/n/m/f/u)=0/0/0/0/0/2
gpg: OSTRZEŻENIE: Ten klucz nie jest poświadczony zaufanym podpisem!
gpg:       Nic nie wskazuje na to że ten podpis złożył właściciel
klucza.
Odcisk klucza: 7E1A 1505 4BC4 47F2 2F7B 83F0 DE85 83F8 BDBF E838

The problem seems to be that the ultimately trusted key is not seen as such.
This may be related to a bug that will be fixed in the new snapshot, but
maybe not.

Alex
-- 
C _-=-_ H| Janusz A. Urbanowicz | ALEX3-RIPE | SF-F Framling |     |  * 	
 ; (_O : +-------------------------------------------------------------+ --+~|	
 ! &~) ? | Płynąć chcę na Wschód, za Suez, gdzie jest dobrem każde zło | l_|/	
A ~-=-~ O| Gdzie przykazań brak dziesięciu, a pić można aż po dno;   |  |  
More information about the Gnupg-devel mailing list