Modify comments in GPG signature ?

Janusz A. Urbanowicz alex at bofh.torun.pl
Wed Feb 27 17:45:04 CET 2002


Laurent Cheylus wrote/napisał[a]/schrieb:
[There is text before PGP section.]
> Hi,
> 
> is it possible to modify the lines "Version" and "Comment" in GPG
> cleartext signature with an option in command "gpg --clearsign" ?

have you tried --comment option?

Alex
-- 
C _-=-_ H| Janusz A. Urbanowicz | ALEX3-RIPE | SF-F Framling |         |   *  	
 ; (_O : +-------------------------------------------------------------+ --+~|	
 ! &~) ? | Płynąć chcę na Wschód, za Suez, gdzie jest dobrem każde zło | l_|/	
A ~-=-~ O| Gdzie przykazań brak dziesięciu, a pić można aż po dno;     |   |   
More information about the Gnupg-devel mailing list