translation remarks before 1.2

Janusz A. Urbanowicz alex at FUCKUP.fantastyka.net
Sun Sep 15 02:52:01 CEST 2002


Hello

As I'm preparing polish translatoin to release to Werner for inclusion in
1.2, I found following problems:

1) Some of the messages, while translated in the localization, are still
  displayed in raw english: 

gpg: sprawdzanie na głębokości 0 podpisów =32 ot(-/q/n/m/f/u)=0/0/0/0/0/3)
gpg: key C51F0AB4: no subkey for subkey revocation packet

2) there are messages created from separate phrases which are paritally a
subject of localization, ad partially not:

pub 4096R/46399138 utworzony: 2002-08-16, ważny do: never   zaufanie: -/-
                           ~~~~~
There is no way to have the 'never' translated.

Similar thing for warning messages on directories:

alex at FUCKUP:[~]:27:0:> chmod 777 .gnupg
alex at FUCKUP:[~]:28:0:> /usr/local/bin/gpg --edit-key <x>
gpg: OSTRZEŻENIE: niebezpieczne prawa dostępu do katalogu 
         zawierającego configuration file ,,/home/alex/.gnupg/options''
                ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
and on the way to sign a key:

Polecenie> sign
Podpisać wszystkie identyfikatory użytkownika na tym kluczu? tak
                                
pub 4096R/46399138 utworzony: 2002-08-16, ważny do: never   zaufanie: -/-
 Odcisk klucza głównego: 1369 930E 5526 2BB3 C3BB 2203 0FEE 55B5 4639 9138
~ [why is there a space here? it isn't in the messages]

[]

Jak dokładnie została przez Ciebie sprawdzona tożsamość tej osoby?
Jeśli nie wiesz co odpowiedzieć, podaj "0".

  (0) Nie odpowiem na to pytanie. (default)
                   ~~~~~~~
  (1) W ogóle nie.
  (2) Pobieżnie.
  (3) Bardzo dokładnie.

Twój wybór? 


3) I think there should be a 'suggestion limit' on UIDs. This would defer
some people from creating extremely long uids which trash on-screen
rendering of messages.

Alex
More information about the Gnupg-devel mailing list