feature suggestion

Janusz A. Urbanowicz alex at FUCKUP.fantastyka.net
Fri Jan 3 00:45:02 CET 2003


dshaw wrote:

> Rather than adding a new option, why not just use --quiet?

because it doesn't do the expected thing?

alex at FUCKUP:[~]:44:1:> gpg --quiet testsign.asc
gpg: Podpisano w śro 01 sty 2003 05:12:57 CET kluczem DSA o numerze 492C7382.
gpg: Poprawny podpis złożony przez "Charles Gallo
gpg:             alias "Charles A.Gallo <Charlie
gpg:             alias "Charles Gallo <galloc
gpg:             alias "Charles Gallo <Charles.A.Gallo
gpg:             alias "[jpeg image of size 3153]"
gpg:             alias "Charles Gallo <galloc
gpg: OSTRZEŻENIE: Ten klucz nie jest poświadczony zaufanym podpisem!
gpg:       Nie ma pewności co do tożsamości osoby która złożyła podpis.
Odcisk klucza głównego: 7218 67D7 54B8 EFAF 67B7 4FED 7AC5 3687 492C 7382

Alex


More information about the Gnupg-devel mailing list