[PATCH] po: Update Danish tranlation

David Prévot taffit at debian.org
Sat Nov 15 17:44:19 CET 2014


From: Joe Dalton <joedalton2 at yahoo.dk>

---
 po/da.po | 27 ++++++++++++++++-----------
 1 file changed, 16 insertions(+), 11 deletions(-)

diff --git a/po/da.po b/po/da.po
index 6d871f6..bc9161f 100644
--- a/po/da.po
+++ b/po/da.po
@@ -1,8 +1,8 @@
 # Dansk oversættelse af: / Danish translation of: GnuPG
-# Copyright (C) 2012 Free Software Foundation, Inc.
+# Copyright (C) 2014 Free Software Foundation, Inc.
 # Birger Langkjer, <birger.langkjer at image.dk>, 2000.
 # Kenneth Christiansen, kenneth at ripen.dk, 2000.
-# Joe Hansen, <joedalton2 at yahoo.dk>, 2012.
+# Joe Hansen, <joedalton2 at yahoo.dk>, 2012, 2014.
 #
 # deadlock -> baglås
 # ownertrust -> ejertroværdighed (pålidelighed, tillid)
@@ -10,12 +10,12 @@
 # trust -> troværdig (pålidelig, tillid)
 # trustlist -> troværdig liste (betroet liste)
 # user-id -> bruger-id'et
-# 2012-06-05
+#
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnupg\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: gnupg-i18n at gnupg.org\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-11-04 20:27+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-11-15 20:27+0200\n"
 "Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2 at yahoo.dk>\n"
 "Language-Team: Danish <debian-l10n-danish at lists.debian.org>\n"
 "Language: da\n"
@@ -1838,6 +1838,9 @@ msgstr "importer underskrifter som er markeret som local-only"
 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
 msgstr "reparer skade fra pks-nøgleserveren under import"
 
+msgid "do not clear the ownertrust values during import"
+msgstr "ryd ikke ejerskabsværdierne under import"
+
 msgid "do not update the trustdb after import"
 msgstr "opdater ikke trustdb efter import"
 
@@ -1958,13 +1961,12 @@ msgstr "du kan opdatere dine præferencer med: gpg --edit-key %s updpref save\n"
 msgid "key %s: no user ID\n"
 msgstr "nøgle %s: ingen bruger-id\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "skipped \"%s\": %s\n"
+#, c-format
 msgid "key %s: %s\n"
-msgstr "udelod »%s«: %s\n"
+msgstr "nøgle %s: %s\n"
 
 msgid "rejected by import filter"
-msgstr ""
+msgstr "afvist af importfilter"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
@@ -2061,10 +2063,9 @@ msgstr "nøgle %s: »%s« %d bruger-id'er renset\n"
 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
 msgstr "nøgle %s: »%s« ikke ændret\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
+#, c-format
 msgid "secret key %s: %s\n"
-msgstr "hemmelig nøgle »%s« blev ikke fundet: %s\n"
+msgstr "hemmelig nøgle %s: %s\n"
 
 msgid "importing secret keys not allowed\n"
 msgstr "import af hemmelige nøgler er ikke tilladt\n"
@@ -3788,6 +3789,10 @@ msgid "unknown"
 msgstr "ukendt"
 
 #, c-format
+msgid "WARNING: not a detached signature; file '%s' was NOT verified!\n"
+msgstr "ADVARSEL: Ikke en frakoblet underskrift; filen »%s« blev IKKE verificeret!\n"
+
+#, c-format
 msgid "Can't check signature: %s\n"
 msgstr "Kan ikke kontrollere underskrift: %s\n"
 
-- 
2.1.3
More information about the Gnupg-i18n mailing list