How todo batch decryption

Dinesh Achuthan dinesh.achuthan@webaccommodate.com
Sat Dec 22 04:45:01 2001


SGkNCiANCkkgYW0gdXNpbmcgR05VUEcgZm9yIGJhdGNoIGVuY3J5cHRpb24gYW5kIGRlY3J5cHRp
b24uIEkgYWxzbyBuZWVkIHRvDQphdm9pZCB1c2luZyBwYXNzcGhyYXNlLiAgSSBhbSBhYmxlIHRv
IGRvIGVuY3J5cHRpb24gYnV0IG5vdCBkZWNyeXB0aW9uLg0KIA0KSSBnb3QgaG93IHRvIGRvIGJh
dGNoIGVuY3J5cHRpb24gZnJvbSBGQVEgb2YgR05VUEcuDQogDQpQbHMgcHJvdmlkZSBtZSBzdGVw
cyBmb3IgYmF0Y2ggZGVjcnlwdGlvbiBhbHNvLg0KIA0KVGhhbmtzDQpEaW5lc2gNCg==