hardware acceleration?

Alfred M. Szmidt ams@kemisten.nu
Tue Apr 15 13:59:02 2003


Har ar delar av sidan.

Urvalsresultat f=F6r 801204-6572  ALFRED M. SZMIDT

	H=E4r kan du se utfallet av det senaste urvalet f=F6r din del.=20
KURS INOM PROGRAM            - 84547
KURS INOM PROGRAM            Anm=E4lningsnummer 84547
Huvudkurs

Alternativ					Anm.kod	 Resultat Anm.
Kurs 1	DATORSYSTEM DV1 			10763
Kurs 2	ALGORITMER OCH DATASTRUKTURER DV2 	10524
Kurs 3	DATAJURIDIK OCH HANDELSR=C4TT		21582
Kurs 4	ALGEBRA DV2				10484

Till=E4ggskurs
Kurs 1	POLSKA I				53802