[PATCH] Fix Stribog digest on bigendian platforms

Dmitry Eremin-Solenikov dbaryshkov at gmail.com
Mon Sep 16 04:55:13 CEST 2013


* cipher/stribog.c (stribog_final): swap bytes in the result of digest
calculations.

Signed-off-by: Dmitry Eremin-Solenikov <dbaryshkov at gmail.com>
---
 cipher/stribog.c | 15 +++++++++++++++
 1 file changed, 15 insertions(+)

diff --git a/cipher/stribog.c b/cipher/stribog.c
index 979045e..ec7ffe9 100644
--- a/cipher/stribog.c
+++ b/cipher/stribog.c
@@ -1394,6 +1394,21 @@ stribog_final (void *context)
 
  g (hd->h, hd->N, Z);
  g (hd->h, hd->Sigma, Z);
+
+#ifdef WORDS_BIGENDIAN
+ for (i = 0; i < 8; i++)
+  {
+   u64 T = hd->h[i];
+   T = ((T & U64_C(0x00ff00ff00ff00ff)) << 8) |
+     ((T & U64_C(0xff00ff00ff00ff00)) >> 8);
+   T = ((T & U64_C(0x0000ffff0000ffff)) << 16) |
+     ((T & U64_C(0xffff0000ffff0000)) >> 16);
+   T = ((T & U64_C(0x00000000ffffffff)) << 32) |
+     ((T & U64_C(0xffffffff00000000)) >> 32);
+   hd->h[i] = T;
+  }
+#endif
+
  _gcry_burn_stack (768);
 }
 
-- 
1.8.4.rc3
More information about the Gcrypt-devel mailing list