1.0.6b comments (fwd)

Janusz A. Urbanowicz alex at bofh.torun.pl
Thu Oct 25 01:40:01 CEST 2001


-- 
Janusz A. Urbanowicz | ALEX3-RIPE | SF-Framling | Thawte Web Of Trust Notary

Gdy daję biednym chleb, nazywają mnie świętym. Gdy pytam, 
dlaczego biedni nie mają chleba, nazywają mnie komunistą. - abp. Helder Camara
-------------- next part --------------
An embedded message was scrubbed...
From: Janusz A. Urbanowicz <alex at bofh.torun.pl>
Subject: Re: 1.0.6b comments
Date: Thu, 25 Oct 2001 00:14:05 +0200 (CEST)
Size: 2564
Url: /pipermail/attachments/20011025/e36eca53/attachment.eml


More information about the Gnupg-devel mailing list