[PATCH 1/4] 1/4 po: fix quotes in pl

Ahelenia Ziemiańska nabijaczleweli at nabijaczleweli.xyz
Wed Dec 6 04:33:42 CET 2023


For some reason these were two commas, then two apostrophes.

The correct version is, of course „, then ”.

This also fixes one bit of text (,,wyłącznika awaryjnego,,),
which used two commas on both sides.

Signed-off-by: Ahelenia Ziemiańska <nabijaczleweli at nabijaczleweli.xyz>
---
 po/pl.po | 212 +++++++++++++++++++++++++++----------------------------
 1 file changed, 106 insertions(+), 106 deletions(-)

diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 555da9661..c65cd02e2 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -194,11 +194,11 @@ msgstr "klucze ssh większe niż %d bitów nie są obsługiwane\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't create '%s': %s\n"
-msgstr "nie można utworzyć ,,%s'': %s\n"
+msgstr "nie można utworzyć „%s”: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't open '%s': %s\n"
-msgstr "nie można otworzyć ,,%s'': %s\n"
+msgstr "nie można otworzyć „%s”: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "no suitable card key found: %s\n"
@@ -429,7 +429,7 @@ msgid "disallow the use of an external password cache"
 msgstr "niezezwalanie na użycie zewnętrznej pamięci podręcznej haseł"
 
 msgid "disallow clients to mark keys as \"trusted\""
-msgstr "niezezwalanie klientom na oznaczanie kluczy jako ,,zaufanych''"
+msgstr "niezezwalanie klientom na oznaczanie kluczy jako „zaufanych”"
 
 msgid "allow presetting passphrase"
 msgstr "zezwolenie na predefiniowane hasło"
@@ -496,7 +496,7 @@ msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "invalid debug-level '%s' given\n"
-msgstr "podano błędny poziom diagnostyki ,,%s''\n"
+msgstr "podano błędny poziom diagnostyki „%s”\n"
 
 #, c-format
 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
@@ -504,15 +504,15 @@ msgstr "wybrany algorytm skrótów wiadomości jest niepoprawny\n"
 
 #, c-format
 msgid "reading options from '%s'\n"
-msgstr "odczyt opcji z ,,%s''\n"
+msgstr "odczyt opcji z „%s”\n"
 
 #, c-format
 msgid "Note: '%s' is not considered an option\n"
-msgstr "Uwaga: ,,%s'' nie jest uznane za opcję\n"
+msgstr "Uwaga: „%s” nie jest uznane za opcję\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
-msgstr "OSTRZEŻENIE: ,,%s'' jest przestarzałą opcją.\n"
+msgstr "OSTRZEŻENIE: „%s” jest przestarzałą opcją.\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't create socket: %s\n"
@@ -520,7 +520,7 @@ msgstr "nie można utworzyć gniazda: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "socket name '%s' is too long\n"
-msgstr "nazwa gniazda ,,%s'' zbyt długa\n"
+msgstr "nazwa gniazda „%s” zbyt długa\n"
 
 #, c-format
 msgid "trying to steal socket from running %s\n"
@@ -536,31 +536,31 @@ msgstr "błąd podczas pobierania nonce z gniazda\n"
 
 #, c-format
 msgid "error binding socket to '%s': %s\n"
-msgstr "błąd podczas przypisywania gniazda do ,,%s'': %s\n"
+msgstr "błąd podczas przypisywania gniazda do „%s”: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't set permissions of '%s': %s\n"
-msgstr "nie można ustawić praw dostępu do ,,%s'': %s\n"
+msgstr "nie można ustawić praw dostępu do „%s”: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "listening on socket '%s'\n"
-msgstr "nasłuchiwanie na gnieździe ,,%s''\n"
+msgstr "nasłuchiwanie na gnieździe „%s”\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't create directory '%s': %s\n"
-msgstr "nie można utworzyć katalogu ,,%s'': %s\n"
+msgstr "nie można utworzyć katalogu „%s”: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "directory '%s' created\n"
-msgstr "katalog ,,%s'' utworzony\n"
+msgstr "katalog „%s” utworzony\n"
 
 #, c-format
 msgid "stat() failed for '%s': %s\n"
-msgstr "stat() nie powiodło się dla ,,%s'': %s\n"
+msgstr "stat() nie powiodło się dla „%s”: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't use '%s' as home directory\n"
-msgstr "nie można użyć ,,%s'' jako katalogu domowego\n"
+msgstr "nie można użyć „%s” jako katalogu domowego\n"
 
 #, c-format
 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
@@ -667,31 +667,31 @@ msgstr "błąd podczas pytania o hasło: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "error opening '%s': %s\n"
-msgstr "błąd podczas otwierania ,,%s'': %s\n"
+msgstr "błąd podczas otwierania „%s”: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "file '%s', line %d: %s\n"
-msgstr "plik ,,%s'', linia %d: %s\n"
+msgstr "plik „%s”, linia %d: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "statement \"%s\" ignored in '%s', line %d\n"
-msgstr "instrukcja \"%s\" zignorowana w ,,%s'', w linii %d\n"
+msgstr "instrukcja \"%s\" zignorowana w „%s”, w linii %d\n"
 
 #, c-format
 msgid "system trustlist '%s' not available\n"
-msgstr "systemowa lista zaufania ,,%s'' niedostępna\n"
+msgstr "systemowa lista zaufania „%s” niedostępna\n"
 
 #, c-format
 msgid "bad fingerprint in '%s', line %d\n"
-msgstr "błędny odcisk w ,,%s'', w linii %d\n"
+msgstr "błędny odcisk w „%s”, w linii %d\n"
 
 #, c-format
 msgid "invalid keyflag in '%s', line %d\n"
-msgstr "nieprawidłowa flaga klucza w ,,%s'', w linii %d\n"
+msgstr "nieprawidłowa flaga klucza w „%s”, w linii %d\n"
 
 #, c-format
 msgid "error reading '%s', line %d: %s\n"
-msgstr "błąd odczytu ,,%s'', w linii %d: %s\n"
+msgstr "błąd odczytu „%s”, w linii %d: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
@@ -710,7 +710,7 @@ msgid ""
 "Do you ultimately trust%%0A \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
 "certificates?"
 msgstr ""
-"Czy absolutnie ufasz, że%%0A ,,%s''%%0Apoprawnie poświadcza certyfikaty "
+"Czy absolutnie ufasz, że%%0A „%s”%%0Apoprawnie poświadcza certyfikaty "
 "użytkowników?"
 
 msgid "Yes"
@@ -732,7 +732,7 @@ msgid ""
 "Please verify that the certificate identified as:%%0A \"%s\"%%0Ahas the "
 "fingerprint:%%0A %s"
 msgstr ""
-"Proszę sprawdzić, że certyfikat zidentyfikowany jako:%%0a ,,%s''%%0Ama "
+"Proszę sprawdzić, że certyfikat zidentyfikowany jako:%%0a „%s”%%0Ama "
 "odcisk:%%0A %s"
 
 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended
@@ -839,15 +839,15 @@ msgstr "oczekiwanie na zakończenie procesu %d nie powiodło się: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "error running '%s': probably not installed\n"
-msgstr "błąd uruchamiania ,,%s'': prawdopodobnie nie zainstalowany\n"
+msgstr "błąd uruchamiania „%s”: prawdopodobnie nie zainstalowany\n"
 
 #, c-format
 msgid "error running '%s': exit status %d\n"
-msgstr "błąd uruchamiania ,,%s'': kod wyjścia %d\n"
+msgstr "błąd uruchamiania „%s”: kod wyjścia %d\n"
 
 #, c-format
 msgid "error running '%s': terminated\n"
-msgstr "błąd uruchamiania ,,%s'': zakończono\n"
+msgstr "błąd uruchamiania „%s”: zakończono\n"
 
 #, c-format
 msgid "waiting for processes to terminate failed: %s\n"
@@ -859,7 +859,7 @@ msgstr "błąd odczytu kodu zakończenia procesu %d: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't connect to '%s': %s\n"
-msgstr "nie można się połączyć z ,,%s'': %s\n"
+msgstr "nie można się połączyć z „%s”: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
@@ -871,19 +871,19 @@ msgstr "nie można wyłączyć zrzutów pamięci: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
-msgstr "Ostrzeżenie: niebezpieczne prawa własności do %s ,,%s''\n"
+msgstr "Ostrzeżenie: niebezpieczne prawa własności do %s „%s”\n"
 
 #, c-format
 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
-msgstr "Ostrzeżenie: niebezpieczne prawa dostępu do %s ,,%s''\n"
+msgstr "Ostrzeżenie: niebezpieczne prawa dostępu do %s „%s”\n"
 
 #, c-format
 msgid "waiting for file '%s' to become accessible ...\n"
-msgstr "oczekiwanie aż plik ,,%s'' stanie się dostępny...\n"
+msgstr "oczekiwanie aż plik „%s” stanie się dostępny...\n"
 
 #, c-format
 msgid "renaming '%s' to '%s' failed: %s\n"
-msgstr "zmiana nazwy ,,%s'' na ,,%s'' nie powiodła się: %s\n"
+msgstr "zmiana nazwy „%s” na „%s” nie powiodła się: %s\n"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
 msgid "yes"
@@ -934,15 +934,15 @@ msgstr "błąd przydzielania wystarczającej ilości pamięci: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
-msgstr "%s:%u: przestarzała opcja ,,%s'' - nie ma efektu\n"
+msgstr "%s:%u: przestarzała opcja „%s” - nie ma efektu\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: \"%s%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
-msgstr "OSTRZEŻENIE: ,,%s%s'' jest przestarzałą opcją - nie ma efektu\n"
+msgstr "OSTRZEŻENIE: „%s%s” jest przestarzałą opcją - nie ma efektu\n"
 
 #, c-format
 msgid "unknown debug flag '%s' ignored\n"
-msgstr "nieznana flaga diagnostyczna ,,%s'' zignorowana\n"
+msgstr "nieznana flaga diagnostyczna „%s” zignorowana\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "waiting for the %s to come up ... (%ds)\n"
@@ -977,7 +977,7 @@ msgstr "ustanowiono połączenie z procesem %s\n"
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "no running Dirmngr - starting '%s'\n"
 msgid "no running %s - starting '%s'\n"
-msgstr "Dirmngr nie działa - uruchamianie ,,%s''\n"
+msgstr "Dirmngr nie działa - uruchamianie „%s”\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "connection to agent is in restricted mode\n"
@@ -986,11 +986,11 @@ msgstr "połączenie z agentem jest w trybie ograniczonym\n"
 
 #, c-format
 msgid "error getting version from '%s': %s\n"
-msgstr "błąd pobierania wersji z ,,%s'': %s\n"
+msgstr "błąd pobierania wersji z „%s”: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "server '%s' is older than us (%s < %s)"
-msgstr "serwer ,,%s'' jest starszy niż nasz (%s < %s)"
+msgstr "serwer „%s” jest starszy niż nasz (%s < %s)"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: %s\n"
@@ -1003,7 +1003,7 @@ msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "Note: Use the command \"%s\" to restart them.\n"
-msgstr "Uwaga: do restartu ich należy użyć polecenia ,,%s''.\n"
+msgstr "Uwaga: do restartu ich należy użyć polecenia „%s”.\n"
 
 #. TRANSLATORS: Copy the prefix between the vertical bars
 #. verbatim. It will not be printed.
@@ -1140,7 +1140,7 @@ msgstr "Dirmngr sprawny"
 
 #, c-format
 msgid "No help available for '%s'."
-msgstr "Brak pomocy dla ,,%s''."
+msgstr "Brak pomocy dla „%s”."
 
 msgid "ignoring garbage line"
 msgstr "zignorowano błędną linię"
@@ -1170,7 +1170,7 @@ msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "conversion from '%s' to '%s' not available\n"
-msgstr "konwersja z ,,%s'' do ,,%s'' niedostępna\n"
+msgstr "konwersja z „%s” do „%s” niedostępna\n"
 
 #, c-format
 msgid "iconv_open failed: %s\n"
@@ -1178,15 +1178,15 @@ msgstr "iconv_open nie powiodło się: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "conversion from '%s' to '%s' failed: %s\n"
-msgstr "konwersja z ,,%s'' do ,,%s'' nie powiodła się: %s\n"
+msgstr "konwersja z „%s” do „%s” nie powiodła się: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "failed to create temporary file '%s': %s\n"
-msgstr "nie udało się utworzyć pliku tymczasowego ,,%s'': %s\n"
+msgstr "nie udało się utworzyć pliku tymczasowego „%s”: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "error writing to '%s': %s\n"
-msgstr "błąd zapisu do ,,%s'': %s\n"
+msgstr "błąd zapisu do „%s”: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "removing stale lockfile (created by %d)\n"
@@ -1201,7 +1201,7 @@ msgstr "(zakleszczenie?) "
 
 #, c-format
 msgid "lock '%s' not made: %s\n"
-msgstr "blokada ,,%s'' nie założona: %s\n"
+msgstr "blokada „%s” nie założona: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "waiting for lock %s...\n"
@@ -1213,11 +1213,11 @@ msgstr "biblioteka %s jest zbyt stara (wymagana %s, zainstalowana %s)\n"
 
 #, c-format
 msgid "error creating '%s': %s\n"
-msgstr "błąd tworzenia ,,%s'': %s\n"
+msgstr "błąd tworzenia „%s”: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "error closing '%s': %s\n"
-msgstr "błąd zamykania ,,%s'': %s\n"
+msgstr "błąd zamykania „%s”: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "armor: %s\n"
@@ -1253,7 +1253,7 @@ msgstr "niepoprawne oznaczenie linii minusami: "
 
 #, c-format
 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
-msgstr "niewłaściwy znak formatu radix64 ,,%02X'' został pominięty\n"
+msgstr "niewłaściwy znak formatu radix64 „%02X” został pominięty\n"
 
 #, c-format
 msgid "premature eof (no CRC)\n"
@@ -1304,15 +1304,15 @@ msgid ""
 "an '='\n"
 msgstr ""
 "nazwa adnotacji musi zawierać tylko znaki drukowalne lub spacje i kończyć "
-"się znakiem ,,=''\n"
+"się znakiem „=”\n"
 
 #, c-format
 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
-msgstr "nazwa adnotacji użytkownika musi zawierać znak ,,@''\n"
+msgstr "nazwa adnotacji użytkownika musi zawierać znak „@”\n"
 
 #, c-format
 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
-msgstr "nazwa adnotacjinie może zawierać więcej niż jednego znaku ,,@''\n"
+msgstr "nazwa adnotacjinie może zawierać więcej niż jednego znaku „@”\n"
 
 #, c-format
 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
@@ -1320,7 +1320,7 @@ msgstr "wartość adnotacji nie może zawierać żadnych znaków sterujących\n"
 
 #, c-format
 msgid "a notation name may not contain an '=' character\n"
-msgstr "nazwa adnotacji nie może zawierać znaku ,,=''\n"
+msgstr "nazwa adnotacji nie może zawierać znaku „=”\n"
 
 #, c-format
 msgid "a notation name must have only printable characters or spaces\n"
@@ -1357,7 +1357,7 @@ msgstr "brak działającego dirmngr w tej sesji\n"
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "keyserver option \"%s\" may not be used in %s mode\n"
 msgid "keyserver option \"honor-keyserver-url\" may not be used in Tor mode\n"
-msgstr "opcja serwera kluczy ,,%s'' nie może być używana w trybie %s\n"
+msgstr "opcja serwera kluczy „%s” nie może być używana w trybie %s\n"
 
 msgid "WKD uses a cached result"
 msgstr "WKD używa zapamiętanego wyniku"
@@ -1430,7 +1430,7 @@ msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
 msgstr "Błąd: aktualnie dopuszczalne jest tylko czyste ASCII.\n"
 
 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
-msgstr "Błąd: znak ,,<'' nie może być użyty.\n"
+msgstr "Błąd: znak „<” nie może być użyty.\n"
 
 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
 msgstr "Błąd: podwójne spacje nie są dopuszczalne.\n"
@@ -1450,11 +1450,11 @@ msgstr "URL do odczytania klucza publicznego: "
 
 #, c-format
 msgid "error reading '%s': %s\n"
-msgstr "błąd odczytu ,,%s'': %s\n"
+msgstr "błąd odczytu „%s”: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "error writing '%s': %s\n"
-msgstr "błąd zapisu ,,%s'': %s\n"
+msgstr "błąd zapisu „%s”: %s\n"
 
 msgid "Login data (account name): "
 msgstr "Dane logowania (nazwa konta): "
@@ -1590,7 +1590,7 @@ msgid ""
 "You should change them using the command --change-pin\n"
 msgstr ""
 "Fabryczne ustawienia PIN-ów to\n"
-"  PIN = ,,%s''  PIN administracyjny = ,,%s''\n"
+"  PIN = „%s”  PIN administracyjny = „%s”\n"
 "Należy je zmienić przy użyciu polecenia --change-pin\n"
 
 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
@@ -1620,7 +1620,7 @@ msgid "Continue? (y/N) "
 msgstr "Kontynuować? (t/N) "
 
 msgid "Really do a factory reset? (enter \"yes\") "
-msgstr "Naprawdę przywrócić stan fabryczny? (proszę wpisać ,,yes'') "
+msgstr "Naprawdę przywrócić stan fabryczny? (proszę wpisać „yes”) "
 
 #, c-format
 msgid "error for setup KDF: %s\n"
@@ -1712,7 +1712,7 @@ msgstr "Polecenia dla administratora nie są dozwolone\n"
 
 #, c-format
 msgid "Invalid command (try \"help\")\n"
-msgstr "Niepoprawne polecenie (spróbuj ,,help'')\n"
+msgstr "Niepoprawne polecenie (spróbuj „help”)\n"
 
 #, c-format
 msgid "--output doesn't work for this command\n"
@@ -1720,11 +1720,11 @@ msgstr "opcja --output nie działa z tym poleceniem\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't open '%s'\n"
-msgstr "nie można otworzyć ,,%s''\n"
+msgstr "nie można otworzyć „%s”\n"
 
 #, c-format
 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
-msgstr "klucz ,,%s'' nie został odnaleziony: %s\n"
+msgstr "klucz „%s” nie został odnaleziony: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "error reading keyblock: %s\n"
@@ -1732,11 +1732,11 @@ msgstr "błąd odczytu bloku kluczy: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "key \"%s\" not found\n"
-msgstr "klucz ,,%s'' nie został odnaleziony\n"
+msgstr "klucz „%s” nie został odnaleziony\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
-msgstr "bez opcji ,,--yes'' nie działa w trybie wsadowym\n"
+msgstr "bez opcji „--yes” nie działa w trybie wsadowym\n"
 
 #, c-format
 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
@@ -1786,7 +1786,7 @@ msgstr "informacja o zaufaniu dla właściciela klucza została wymazana\n"
 
 #, c-format
 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
-msgstr "dla klucza publicznego ,,%s'' istnieje klucz prywatny!\n"
+msgstr "dla klucza publicznego „%s” istnieje klucz prywatny!\n"
 
 #, c-format
 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
@@ -1802,7 +1802,7 @@ msgstr ""
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "cipher algorithm '%s' may not be used in %s mode\n"
 msgid "cipher algorithm '%s' may not be used for encryption\n"
-msgstr "szyfr ,,%s'' nie może być używany w trybie %s\n"
+msgstr "szyfr „%s” nie może być używany w trybie %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "(use option \"%s\" to override)\n"
@@ -1810,7 +1810,7 @@ msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "cipher algorithm '%s' may not be used in %s mode\n"
-msgstr "szyfr ,,%s'' nie może być używany w trybie %s\n"
+msgstr "szyfr „%s” nie może być używany w trybie %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: key %s is not suitable for encryption in %s mode\n"
@@ -1833,19 +1833,19 @@ msgstr "szyfrem %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "'%s' already compressed\n"
-msgstr ",,%s'' już jest skompresowany\n"
+msgstr "„%s” już jest skompresowany\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: '%s' is an empty file\n"
-msgstr "OSTRZEŻENIE: plik ,,%s'' jest pusty\n"
+msgstr "OSTRZEŻENIE: plik „%s” jest pusty\n"
 
 #, c-format
 msgid "digest algorithm '%s' may not be used in %s mode\n"
-msgstr "algorytm skrótu ,,%s'' nie może być używany w trybie %s\n"
+msgstr "algorytm skrótu „%s” nie może być używany w trybie %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "reading from '%s'\n"
-msgstr "odczyt z ,,%s''\n"
+msgstr "odczyt z „%s”\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -1858,11 +1858,11 @@ msgstr ""
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
 msgid "%s/%s.%s encrypted for: \"%s\"\n"
-msgstr "%s/%s zaszyfrowany dla: ,,%s''\n"
+msgstr "%s/%s zaszyfrowany dla: „%s”\n"
 
 #, c-format
 msgid "option '%s' may not be used in %s mode\n"
-msgstr "opcja ,,%s'' nie może być używana w trybie %s\n"
+msgstr "opcja „%s” nie może być używana w trybie %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "%s encrypted data\n"
@@ -1890,7 +1890,7 @@ msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
 msgstr "eksport atrybutów ID użytkownika (ogólnie ID zdjęć)"
 
 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
-msgstr "eksport kluczy unieważniających oznaczonych jako ,,poufne''"
+msgstr "eksport kluczy unieważniających oznaczonych jako „poufne”"
 
 msgid "remove unusable parts from key during export"
 msgstr "usunięcie bezużytecznych części z klucza przy eksporcie"
@@ -1916,7 +1916,7 @@ msgstr " - pominięty"
 
 #, c-format
 msgid "writing to '%s'\n"
-msgstr "zapis do ,,%s''\n"
+msgstr "zapis do „%s”\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
@@ -1939,11 +1939,11 @@ msgstr "[brak identyfikatora użytkownika]"
 
 #, c-format
 msgid "automatically retrieved '%s' via %s\n"
-msgstr "automatycznie pobrano ,,%s'' poprzez %s\n"
+msgstr "automatycznie pobrano „%s” poprzez %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "error retrieving '%s' via %s: %s\n"
-msgstr "błąd pobierania ,,%s'' poprzez %s: %s\n"
+msgstr "błąd pobierania „%s” poprzez %s: %s\n"
 
 msgid "No fingerprint"
 msgstr "Brak odcisku"
@@ -1954,23 +1954,23 @@ msgstr "szukanie świeżej kopii wygasłego klucza poprzez %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
-msgstr "klucz prywatny ,,%s'' nie został odnaleziony: %s\n"
+msgstr "klucz prywatny „%s” nie został odnaleziony: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "(check argument of option '%s')\n"
-msgstr "(sprawdzić argument opcji ,,%s'')\n"
+msgstr "(sprawdzić argument opcji „%s”)\n"
 
 #, c-format
 msgid "Warning: not using '%s' as default key: %s\n"
-msgstr "Ostrzeżenie: ,,%s'' nie jest użyty jako domyślny klucz: %s\n"
+msgstr "Ostrzeżenie: „%s” nie jest użyty jako domyślny klucz: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "using \"%s\" as default secret key for signing\n"
-msgstr "użycie ,,%s'' jako domyślnego klucza tajnego do podpisywania\n"
+msgstr "użycie „%s” jako domyślnego klucza tajnego do podpisywania\n"
 
 #, c-format
 msgid "all values passed to '%s' ignored\n"
-msgstr "wszystkie wartości przekazane do ,,%s'' zostały zignorowane\n"
+msgstr "wszystkie wartości przekazane do „%s” zostały zignorowane\n"
 
 #, c-format
 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
@@ -1984,7 +1984,7 @@ msgstr "używany jest podklucz %s zamiast klucza głównego %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "valid values for option '%s':\n"
-msgstr "poprawne argimenty dla opcji ,,%s'':\n"
+msgstr "poprawne argimenty dla opcji „%s”:\n"
 
 msgid "make a signature"
 msgstr "złożenie podpisu"
@@ -2261,76 +2261,76 @@ msgstr "sprzeczne polecenia\n"
 
 #, c-format
 msgid "no = sign found in group definition '%s'\n"
-msgstr "w definicji grupy ,,%s'' brak znaku ,,=''\n"
+msgstr "w definicji grupy „%s” brak znaku „=”\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir '%s'\n"
 msgstr ""
-"OSTRZEŻENIE: niebezpieczne prawa własności do katalogu domowego ,,%s''\n"
+"OSTRZEŻENIE: niebezpieczne prawa własności do katalogu domowego „%s”\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file '%s'\n"
 msgstr ""
-"OSTRZEŻENIE: niebezpieczne prawa własności do pliku konfiguracyjnego ,,%s''\n"
+"OSTRZEŻENIE: niebezpieczne prawa własności do pliku konfiguracyjnego „%s”\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension '%s'\n"
-msgstr "OSTRZEŻENIE: niebezpieczne prawa własności do rozszerzenia ,,%s''\n"
+msgstr "OSTRZEŻENIE: niebezpieczne prawa własności do rozszerzenia „%s”\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir '%s'\n"
-msgstr "OSTRZEŻENIE: niebezpieczne prawa dostępu do katalogu domowego ,,%s''\n"
+msgstr "OSTRZEŻENIE: niebezpieczne prawa dostępu do katalogu domowego „%s”\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file '%s'\n"
 msgstr ""
-"OSTRZEŻENIE: niebezpieczne prawa dostępu do pliku konfiguracyjnego ,,%s''\n"
+"OSTRZEŻENIE: niebezpieczne prawa dostępu do pliku konfiguracyjnego „%s”\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension '%s'\n"
-msgstr "OSTRZEŻENIE: niebezpieczne prawa dostępu do rozszerzenia ,,%s''\n"
+msgstr "OSTRZEŻENIE: niebezpieczne prawa dostępu do rozszerzenia „%s”\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir '%s'\n"
 msgstr ""
 "OSTRZEŻENIE: niebezpieczne prawa własności do katalogu zawierającego katalog "
-"domowy ,,%s''\n"
+"domowy „%s”\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file '%s'\n"
 msgstr ""
 "OSTRZEŻENIE: niebezpieczne prawa własności do katalogu zawierającego plik "
-"konfiguracyjny ,,%s''\n"
+"konfiguracyjny „%s”\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension '%s'\n"
 msgstr ""
 "OSTRZEŻENIE: niebezpieczne prawa własności do katalogu zawierającego "
-"rozszerzenie ,,%s''\n"
+"rozszerzenie „%s”\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir '%s'\n"
 msgstr ""
 "OSTRZEŻENIE: niebezpieczne prawa dostępu do katalogu zawierającego katalog "
-"domowy ,,%s''\n"
+"domowy „%s”\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file '%s'\n"
 msgstr ""
 "OSTRZEŻENIE: niebezpieczne prawa dostępu do katalogu zawierającego plik "
-"konfiguracyjny ,,%s''\n"
+"konfiguracyjny „%s”\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension '%s'\n"
 msgstr ""
 "OSTRZEŻENIE: niebezpieczne prawa dostępu do katalogu zawierającego "
-"rozszerzenie ,,%s''\n"
+"rozszerzenie „%s”\n"
 
 #, c-format
 msgid "unknown configuration item '%s'\n"
-msgstr "nieznana opcja konfiguracyjna ,,%s''\n"
+msgstr "nieznana opcja konfiguracyjna „%s”\n"
 
 msgid "display photo IDs during key listings"
 msgstr "wyświetlenie ID zdjęć przy wypisywaniu kluczy"
@@ -2382,11 +2382,11 @@ msgstr "ustawienia (zaawansowane)"
 
 #, c-format
 msgid "unknown TOFU policy '%s'\n"
-msgstr "nieznana polityka TOFU ,,%s''\n"
+msgstr "nieznana polityka TOFU „%s”\n"
 
 #, c-format
 msgid "(use \"help\" to list choices)\n"
-msgstr "(,,help'' wyświetli listę wyborów)\n"
+msgstr "(„help” wyświetli listę wyborów)\n"
 
 #, c-format
 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
@@ -2398,23 +2398,23 @@ msgstr "Uwaga: %s nie jest do normalnego użytku!\n"
 
 #, c-format
 msgid "'%s' is not a valid signature expiration\n"
-msgstr ",,%s'' nie jest poprawnym czasem wygaśnięcia podpisu\n"
+msgstr "„%s” nie jest poprawnym czasem wygaśnięcia podpisu\n"
 
 #, c-format
 msgid "\"%s\" is not a proper mail address\n"
-msgstr ",,%s'' nie jest niepoprawnym adresem e-mail\n"
+msgstr "„%s” nie jest niepoprawnym adresem e-mail\n"
 
 #, c-format
 msgid "invalid pinentry mode '%s'\n"
-msgstr "błędny tryb pinentry ,,%s''\n"
+msgstr "błędny tryb pinentry „%s”\n"
 
 #, c-format
 msgid "invalid request origin '%s'\n"
-msgstr "błędne źródło żądania ,,%s''\n"
+msgstr "błędne źródło żądania „%s”\n"
 
 #, c-format
 msgid "'%s' is not a valid character set\n"
-msgstr ",,%s'' nie jest poprawną nazwą zestawu znaków\n"
+msgstr "„%s” nie jest poprawną nazwą zestawu znaków\n"
 
 #, c-format
 msgid "could not parse keyserver URL\n"
@@ -2508,7 +2508,7 @@ msgstr "Niepoprawna lista auto-key-locate\n"
 
 #, c-format
 msgid "invalid argument for option \"%.50s\"\n"
-msgstr "błędny argument dla opcji ,,%.50s''\n"
+msgstr "błędny argument dla opcji „%.50s”\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
@@ -2603,7 +2603,7 @@ msgstr "%s jeszcze nie działa z %s!\n"
 
 #, c-format
 msgid "compression algorithm '%s' may not be used in %s mode\n"
-msgstr "algorytm kompresji ,,%s'' nie może być używany w trybie %s\n"
+msgstr "algorytm kompresji „%s” nie może być używany w trybie %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
@@ -2615,7 +2615,7 @@ msgstr "OSTRZEŻENIE: podano adresatów (-r) w działaniu które ich nie dotyczy
 
 #, c-format
 msgid "symmetric encryption of '%s' failed: %s\n"
-msgstr "szyfrowanie symetryczne ,,%s'' nie powiodło się: %s\n"
+msgstr "szyfrowanie symetryczne „%s” nie powiodło się: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
-- 
2.39.2

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 833 bytes
Desc: not available
URL: <https://lists.gnupg.org/pipermail/gnupg-devel/attachments/20231206/05fd1c5d/attachment-0001.sig>


More information about the Gnupg-devel mailing list