[PATCH 2/4] 2/4 po: fix quotes in pl

Ahelenia Ziemiańska nabijaczleweli at nabijaczleweli.xyz
Wed Dec 6 04:33:46 CET 2023


For some reason these were two commas, then two apostrophes.

The correct version is, of course „, then ”.

This also fixes one bit of text (,,wyłącznika awaryjnego,,),
which used two commas on both sides.

Signed-off-by: Ahelenia Ziemiańska <nabijaczleweli at nabijaczleweli.xyz>
---
 po/pl.po | 178 +++++++++++++++++++++++++++----------------------------
 1 file changed, 89 insertions(+), 89 deletions(-)

diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index c65cd02e2..e8cedfab0 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -2667,16 +2667,16 @@ msgstr "opakowywanie ASCII nie powiodło się: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "invalid hash algorithm '%s'\n"
-msgstr "niewłaściwy algorytm skrótu ,,%s''\n"
+msgstr "niewłaściwy algorytm skrótu „%s”\n"
 
 #, c-format
 msgid "error parsing key specification '%s': %s\n"
-msgstr "błąd analizy specyfikacji klucza ,,%s'': %s\n"
+msgstr "błąd analizy specyfikacji klucza „%s”: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "'%s' does not appear to be a valid key ID, fingerprint or keygrip\n"
 msgstr ""
-",,%s'' nie wygląda na prawidłowy identyfikator, odcisk ani uchwyt klucza\n"
+"„%s” nie wygląda na prawidłowy identyfikator, odcisk ani uchwyt klucza\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: no command supplied. Trying to guess what you mean ...\n"
@@ -2725,7 +2725,7 @@ msgstr "Pomoc niedostępna"
 
 #, c-format
 msgid "No help available for '%s'"
-msgstr "Brak pomocy o ,,%s''"
+msgstr "Brak pomocy o „%s”"
 
 msgid "import signatures that are marked as local-only"
 msgstr "import podpisów oznaczonych jako tylko lokalne"
@@ -2855,20 +2855,20 @@ msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "     \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
-msgstr "     ,,%s'': preferowany szyfr %s\n"
+msgstr "     „%s”: preferowany szyfr %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "     \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
 msgid "     \"%s\": preference for AEAD algorithm %s\n"
-msgstr "     ,,%s'': preferowany szyfr %s\n"
+msgstr "     „%s”: preferowany szyfr %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "     \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
-msgstr "     ,,%s'': preferowany algorytm skrótu %s\n"
+msgstr "     „%s”: preferowany algorytm skrótu %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "     \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
-msgstr "     ,,%s'': preferowany algorytm kompresji %s\n"
+msgstr "     „%s”: preferowany algorytm kompresji %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
@@ -2900,7 +2900,7 @@ msgstr "klucz %s: podklucz uszkodzony przez serwer został naprawiony\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
-msgstr "klucz %s: przyjęto identyfikator nie podpisany nim samym ,,%s''\n"
+msgstr "klucz %s: przyjęto identyfikator nie podpisany nim samym „%s”\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
@@ -2924,11 +2924,11 @@ msgstr "brak zapisywalnego zbioru kluczy: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "error writing keyring '%s': %s\n"
-msgstr "błąd zapisu zbioru kluczy ,,%s'': %s\n"
+msgstr "błąd zapisu zbioru kluczy „%s”: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
-msgstr "klucz %s: klucz publiczny ,,%s'' wczytano do zbioru\n"
+msgstr "klucz %s: klucz publiczny „%s” wczytano do zbioru\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
@@ -2936,47 +2936,47 @@ msgstr "klucz %s: nie zgadza się z lokalną kopią\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
-msgstr "klucz %s: ,,%s'' 1 nowy identyfikator użytkownika\n"
+msgstr "klucz %s: „%s” 1 nowy identyfikator użytkownika\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
-msgstr "klucz %s: ,,%s'' %d nowych identyfikatorów użytkownika\n"
+msgstr "klucz %s: „%s” %d nowych identyfikatorów użytkownika\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
-msgstr "klucz %s: ,,%s'' 1 nowy podpis\n"
+msgstr "klucz %s: „%s” 1 nowy podpis\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
-msgstr "klucz %s: ,,%s'' %d nowych podpisów\n"
+msgstr "klucz %s: „%s” %d nowych podpisów\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
-msgstr "klucz %s: ,,%s'' 1 nowy podklucz\n"
+msgstr "klucz %s: „%s” 1 nowy podklucz\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
-msgstr "klucz %s: ,,%s'' %d nowych podkluczy\n"
+msgstr "klucz %s: „%s” %d nowych podkluczy\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
-msgstr "klucz %s: ,,%s'' %d podpis wyczyszczony\n"
+msgstr "klucz %s: „%s” %d podpis wyczyszczony\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
-msgstr "klucz %s: ,,%s'' %d podpisów wyczyszczonych\n"
+msgstr "klucz %s: „%s” %d podpisów wyczyszczonych\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
-msgstr "klucz %s: ,,%s'' %d identyfikator użytkownika wyczyszczony\n"
+msgstr "klucz %s: „%s” %d identyfikator użytkownika wyczyszczony\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
-msgstr "klucz %s: ,,%s'' %d identyfikatorów użytkownika wyczyszczonych\n"
+msgstr "klucz %s: „%s” %d identyfikatorów użytkownika wyczyszczonych\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
-msgstr "klucz %s: ,,%s'' bez zmian\n"
+msgstr "klucz %s: „%s” bez zmian\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: secret key imported\n"
@@ -3005,7 +3005,7 @@ msgstr ""
 #, c-format
 msgid "To migrate '%s', with each smartcard, run: %s\n"
 msgstr ""
-"Aby zmigrować ,,%s'', dla każdej karty procesorowej należy uruchomić: %s\n"
+"Aby zmigrować „%s”, dla każdej karty procesorowej należy uruchomić: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "secret key %s: %s\n"
@@ -3062,7 +3062,7 @@ msgstr "klucz %s: niepoprawny certyfikat unieważnienia: %s - odrzucony\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
-msgstr "klucz %s: ,,%s'' certyfikat unieważnienia został już wczytany\n"
+msgstr "klucz %s: „%s” certyfikat unieważnienia został już wczytany\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
@@ -3070,11 +3070,11 @@ msgstr "klucz %s: brak identyfikatora użytkownika do podpisu\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
-msgstr "klucz %s: algorytm asymetryczny dla id ,,%s'' nie jest obsługiwany\n"
+msgstr "klucz %s: algorytm asymetryczny dla id „%s” nie jest obsługiwany\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
-msgstr "klucz %s: niepoprawny podpis na identyfikatorze ,,%s''\n"
+msgstr "klucz %s: niepoprawny podpis na identyfikatorze „%s”\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
@@ -3110,7 +3110,7 @@ msgstr "klucz %s: usunięto wielokrotne unieważnienie podklucza\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
-msgstr "klucz %s: pominięto identyfikator użytkownika ,,%s''\n"
+msgstr "klucz %s: pominięto identyfikator użytkownika „%s”\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: skipped subkey\n"
@@ -3161,7 +3161,7 @@ msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
-msgstr "klucz %s: ,,%s'' dodany certyfikat unieważnienia\n"
+msgstr "klucz %s: „%s” dodany certyfikat unieważnienia\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: direct key signature added\n"
@@ -3228,23 +3228,23 @@ msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "error creating keybox '%s': %s\n"
-msgstr "błąd tworzenia keyboksa ,,%s'': %s\n"
+msgstr "błąd tworzenia keyboksa „%s”: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "error creating keyring '%s': %s\n"
-msgstr "błąd tworzenia zbioru kluczy ,,%s'': %s\n"
+msgstr "błąd tworzenia zbioru kluczy „%s”: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "keybox '%s' created\n"
-msgstr "keybox ,,%s'' utworzony\n"
+msgstr "keybox „%s” utworzony\n"
 
 #, c-format
 msgid "keyring '%s' created\n"
-msgstr "zbiór kluczy ,,%s'' został utworzony\n"
+msgstr "zbiór kluczy „%s” został utworzony\n"
 
 #, c-format
 msgid "keyblock resource '%s': %s\n"
-msgstr "zasób bloku klucza ,,%s'': %s\n"
+msgstr "zasób bloku klucza „%s”: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
@@ -3289,12 +3289,12 @@ msgstr "Proszę wpisać domenę ograniczającą ten podpis lub Enter dla żadnej
 #, c-format
 msgid "Skipping user ID \"%s\", which is not a text ID.\n"
 msgstr ""
-"Pominięto identyfikator użytkownika ,,%s'' nie będący identyfikatorem "
+"Pominięto identyfikator użytkownika „%s” nie będący identyfikatorem "
 "tekstowym.\n"
 
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
-msgstr "Identyfikator użytkownika ,,%s'' został unieważniony."
+msgstr "Identyfikator użytkownika „%s” został unieważniony."
 
 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
 msgstr "Czy na pewno chcesz podpisać? (t/N) "
@@ -3304,15 +3304,15 @@ msgstr " Nie da się złożyć podpisu.\n"
 
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is expired."
-msgstr "Identyfikator użytkownika ,,%s'' przekroczył swój termin ważności."
+msgstr "Identyfikator użytkownika „%s” przekroczył swój termin ważności."
 
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
-msgstr "Identyfikator ,,%s'' nie jest podpisany swoim kluczem."
+msgstr "Identyfikator „%s” nie jest podpisany swoim kluczem."
 
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is signable. "
-msgstr "Identyfikator użytkownika ,,%s'' jest podpisywalny. "
+msgstr "Identyfikator użytkownika „%s” jest podpisywalny. "
 
 msgid "Sign it? (y/N) "
 msgstr "Podpisać go? (t/N) "
@@ -3322,7 +3322,7 @@ msgid ""
 "The self-signature on \"%s\"\n"
 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
 msgstr ""
-"Podpis klucza nim samym na ,,%s''\n"
+"Podpis klucza nim samym na „%s”\n"
 "jest podpisem złożonym przez PGP 2.x.\n"
 
 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
@@ -3333,7 +3333,7 @@ msgid ""
 "Your current signature on \"%s\"\n"
 "has expired.\n"
 msgstr ""
-"Twój podpis na ,,%s''\n"
+"Twój podpis na „%s”\n"
 "przekroczył datę ważności.\n"
 
 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
@@ -3344,7 +3344,7 @@ msgid ""
 "Your current signature on \"%s\"\n"
 "is a local signature.\n"
 msgstr ""
-"Twój podpis na ,,%s''\n"
+"Twój podpis na „%s”\n"
 "jest podpisem prywatnym (lokalnym).\n"
 
 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
@@ -3353,11 +3353,11 @@ msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
-msgstr ",,%s'' jest już lokalnie podpisany kluczem %s\n"
+msgstr "„%s” jest już lokalnie podpisany kluczem %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
-msgstr ",,%s'' jest już podpisany kluczem %s\n"
+msgstr "„%s” jest już podpisany kluczem %s\n"
 
 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
 msgstr "Czy na pewno chcesz to podpisać jeszcze raz? (t/N) "
@@ -3383,7 +3383,7 @@ msgid ""
 "to the person named above? If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
 msgstr ""
 "Jak dokładnie została przez Ciebie sprawdzona tożsamość tej osoby?\n"
-"Jeśli nie wiesz co odpowiedzieć, podaj ,,0''.\n"
+"Jeśli nie wiesz co odpowiedzieć, podaj „0”.\n"
 
 #, c-format
 msgid "  (0) I will not answer.%s\n"
@@ -3402,7 +3402,7 @@ msgid "  (3) I have done very careful checking.%s\n"
 msgstr "  (3) Bardzo dokładnie.%s\n"
 
 msgid "Your selection? (enter '?' for more information): "
-msgstr "Wybór (,,?'' podaje więcej informacji): "
+msgstr "Wybór („?” podaje więcej informacji): "
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -3410,7 +3410,7 @@ msgid ""
 "key \"%s\" (%s)\n"
 msgstr ""
 "Czy jesteś naprawdę pewien, że chcesz podpisać ten klucz\n"
-"swoim kluczem ,,%s'' (%s)\n"
+"swoim kluczem „%s” (%s)\n"
 
 msgid "This will be a self-signature.\n"
 msgstr "To będzie podpis klucza nim samym.\n"
@@ -3610,8 +3610,8 @@ msgid ""
 " a 't' for trust signatures (tsign), an 'nr' for non-revocable signatures\n"
 " (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
 msgstr ""
-"* Polecenie ,,sign'' można poprzedzić ,,l'' dla lokalnych sygnatur (lsign),\n"
-" ,,t'' dla sygnatur zaufania (tsign) albo ,,nr'' dla sygnatur nie\n"
+"* Polecenie „sign” można poprzedzić „l” dla lokalnych sygnatur (lsign),\n"
+" „t” dla sygnatur zaufania (tsign) albo „nr” dla sygnatur nie\n"
 " podlegających unieważnieniu (nrsign), albo dowolną ich kombinacją "
 "(ltsign,\n"
 " tnrsign itd.).\n"
@@ -3631,14 +3631,14 @@ msgstr "Podpowiedź: wybierz identyfikatory użytkownika do podpisania.\n"
 
 #, c-format
 msgid "Unknown signature type '%s'\n"
-msgstr "Nieznany rodzaj podpisu ,,%s''\n"
+msgstr "Nieznany rodzaj podpisu „%s”\n"
 
 msgid "You must select at least one user ID.\n"
 msgstr "Musisz wybrać co najmniej jeden identyfikator użytkownika.\n"
 
 #, c-format
 msgid "(Use the '%s' command.)\n"
-msgstr "(Należy użyć polecenia ,,%s''.)\n"
+msgstr "(Należy użyć polecenia „%s”.)\n"
 
 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
 msgstr "Nie możesz usunąć ostatniego identyfikatora użytkownika!\n"
@@ -3663,11 +3663,11 @@ msgstr "Polecenie oczekuje argumentu będącego nazwą pliku\n"
 
 #, c-format
 msgid "Can't open '%s': %s\n"
-msgstr "Nie można otworzyć ,,%s'': %s\n"
+msgstr "Nie można otworzyć „%s”: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "Error reading backup key from '%s': %s\n"
-msgstr "Błąd podczas odczytu klucza zapasowego z ,,%s'': %s\n"
+msgstr "Błąd podczas odczytu klucza zapasowego z „%s”: %s\n"
 
 msgid "You must select at least one key.\n"
 msgstr "Musisz wybrać co najmniej jeden klucz.\n"
@@ -3738,15 +3738,15 @@ msgstr "ustawienie głównego identyfikatora użytkownika nie powiodło się: %s
 
 #, c-format
 msgid "\"%s\" is not a fingerprint\n"
-msgstr ",,%s'' nie jest odciskiem\n"
+msgstr "„%s” nie jest odciskiem\n"
 
 #, c-format
 msgid "\"%s\" is not the primary fingerprint\n"
-msgstr ",,%s'' nie jest głównym odciskiem\n"
+msgstr "„%s” nie jest głównym odciskiem\n"
 
 #, c-format
 msgid "Invalid user ID '%s': %s\n"
-msgstr "Błędny identyfikator użytkownika ,,%s'': %s\n"
+msgstr "Błędny identyfikator użytkownika „%s”: %s\n"
 
 msgid "No matching user IDs."
 msgstr "Brak pasującego identyfikatora użytkownika."
@@ -3764,15 +3764,15 @@ msgstr "unieważnienie podpisu klucza nie powiodło się: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "'%s' is not a valid expiration time\n"
-msgstr ",,%s'' nie jest poprawnym czasem wygaśnięcia\n"
+msgstr "„%s” nie jest poprawnym czasem wygaśnięcia\n"
 
 #, c-format
 msgid "\"%s\" is not a proper fingerprint\n"
-msgstr ",,%s'' nie jest właściwym odciskiem\n"
+msgstr "„%s” nie jest właściwym odciskiem\n"
 
 #, c-format
 msgid "subkey \"%s\" not found\n"
-msgstr "podklucz ,,%s'' nie został odnaleziony\n"
+msgstr "podklucz „%s” nie został odnaleziony\n"
 
 msgid "Preferred keyserver: "
 msgstr "Preferowany serwer kluczy: "
@@ -3909,22 +3909,22 @@ msgstr "niepoprawny"
 
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
-msgstr "Identyfikator użytkownika ,,%s'' upakowany: %s\n"
+msgstr "Identyfikator użytkownika „%s” upakowany: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
 msgid_plural "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
-msgstr[0] "Identyfikator użytkownika ,,%s'': %d podpis usunięty\n"
-msgstr[1] "Identyfikator użytkownika ,,%s'': %d podpisy usunięte\n"
-msgstr[2] "Identyfikator użytkownika ,,%s'': %d podpisów usuniętych\n"
+msgstr[0] "Identyfikator użytkownika „%s”: %d podpis usunięty\n"
+msgstr[1] "Identyfikator użytkownika „%s”: %d podpisy usunięte\n"
+msgstr[2] "Identyfikator użytkownika „%s”: %d podpisów usuniętych\n"
 
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
-msgstr "Identyfikator użytkownika ,,%s'': już zmniejszony.\n"
+msgstr "Identyfikator użytkownika „%s”: już zmniejszony.\n"
 
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
-msgstr "Identyfikator użytkownika ,,%s'': już czysty.\n"
+msgstr "Identyfikator użytkownika „%s”: już czysty.\n"
 
 msgid ""
 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key. Adding a designated revoker may "
@@ -4009,7 +4009,7 @@ msgstr "Proszę wybrać dokładnie jeden identyfikator użytkownika.\n"
 
 #, c-format
 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
-msgstr "podpis w wersji 3 na identyfikatorze ,,%s'' zostaje pominięty\n"
+msgstr "podpis w wersji 3 na identyfikatorze „%s” zostaje pominięty\n"
 
 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
 msgstr "Podaj preferowany URL serwera kluczy: "
@@ -4036,7 +4036,7 @@ msgstr "Brak identyfikatora użytkownika o skrócie %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "No subkey with key ID '%s'.\n"
-msgstr "Brak podklucza o identyfikatorze ,,%s''.\n"
+msgstr "Brak podklucza o identyfikatorze „%s”.\n"
 
 #, c-format
 msgid "No subkey with index %d\n"
@@ -4044,7 +4044,7 @@ msgstr "Brak podklucza o numerze %d.\n"
 
 #, c-format
 msgid "user ID: \"%s\"\n"
-msgstr "identyfikator użytkownika: ,,%s''\n"
+msgstr "identyfikator użytkownika: „%s”\n"
 
 #, c-format
 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
@@ -4091,7 +4091,7 @@ msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
-msgstr "identyfikator użytkownika ,,%s'' został już unieważniony\n"
+msgstr "identyfikator użytkownika „%s” został już unieważniony\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
@@ -4120,11 +4120,11 @@ msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "invalid value for option '%s'\n"
-msgstr "błędna wartość dla opcji ,,%s''\n"
+msgstr "błędna wartość dla opcji „%s”\n"
 
 #, c-format
 msgid "preference '%s' duplicated\n"
-msgstr "ustawienie ,,%s'' powtarza się\n"
+msgstr "ustawienie „%s” powtarza się\n"
 
 #, c-format
 msgid "too many cipher preferences\n"
@@ -4145,7 +4145,7 @@ msgstr "zbyt wiele ustawień szyfru\n"
 
 #, c-format
 msgid "invalid item '%s' in preference string\n"
-msgstr "niewłaściwy element ,,%s'' w tekście ustawień\n"
+msgstr "niewłaściwy element „%s” w tekście ustawień\n"
 
 #, c-format
 msgid "writing direct signature\n"
@@ -4435,7 +4435,7 @@ msgstr "Niewłaściwy znak w imieniu lub nazwisku\n"
 
 #, c-format
 msgid "The characters '%s' and '%s' may not appear in name\n"
-msgstr "Znaki ,,%s'' i ,,%s'' nie mogą występować w inieniu ani nazwisku\n"
+msgstr "Znaki „%s” i „%s” nie mogą występować w inieniu ani nazwisku\n"
 
 msgid "Email address: "
 msgstr "Adres poczty elektronicznej: "
@@ -4451,7 +4451,7 @@ msgstr "Niewłaściwy znak w komentarzu\n"
 
 #, c-format
 msgid "You are using the '%s' character set.\n"
-msgstr "Używany zestaw znaków: ,,%s''.\n"
+msgstr "Używany zestaw znaków: „%s”.\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -4534,7 +4534,7 @@ msgid ""
 "\n"
 msgstr ""
 "Będzie tworzony klucz dla:\n"
-"  ,,%s''\n"
+"  „%s”\n"
 "\n"
 
 msgid "Continue? (Y/n) "
@@ -4542,7 +4542,7 @@ msgstr "Kontynuować? (T/n) "
 
 #, c-format
 msgid "A key for \"%s\" already exists\n"
-msgstr "klucz dla ,,%s'' już istnieje\n"
+msgstr "klucz dla „%s” już istnieje\n"
 
 msgid "Create anyway? (y/N) "
 msgstr "Utworzyć klucz mimo to? (t/N) "
@@ -4554,8 +4554,8 @@ msgstr "tworzenie mimo to\n"
 #, c-format
 msgid "Note: Use \"%s %s\" for a full featured key generation dialog.\n"
 msgstr ""
-"Uwaga: pełną funkcjonalność generowania klucza można uzyskać przez ,,%s "
-"%s''.\n"
+"Uwaga: pełną funkcjonalność generowania klucza można uzyskać przez „%s "
+"%s”.\n"
 
 #, c-format
 msgid "Key generation canceled.\n"
@@ -4563,15 +4563,15 @@ msgstr "Procedura generacji klucza została anulowana.\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't create backup file '%s': %s\n"
-msgstr "nie można utworzyć pliku kopii zapasowej ,,%s'': %s\n"
+msgstr "nie można utworzyć pliku kopii zapasowej „%s”: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "Note: backup of card key saved to '%s'\n"
-msgstr "Uwaga: kopia zapasowa klucza karty zapisana do ,,%s''\n"
+msgstr "Uwaga: kopia zapasowa klucza karty zapisana do „%s”\n"
 
 #, c-format
 msgid "writing public key to '%s'\n"
-msgstr "zapis klucza publicznego w ,,%s''\n"
+msgstr "zapis klucza publicznego w „%s”\n"
 
 #, c-format
 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
@@ -4579,7 +4579,7 @@ msgstr "brak zapisywalnego zbioru kluczy publicznych: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "error writing public keyring '%s': %s\n"
-msgstr "błąd podczas zapisu zbioru kluczy publicznych ,,%s'': %s\n"
+msgstr "błąd podczas zapisu zbioru kluczy publicznych „%s”: %s\n"
 
 msgid "public and secret key created and signed.\n"
 msgstr "klucz publiczny i prywatny (tajny) zostały utworzone i podpisane.\n"
@@ -4697,7 +4697,7 @@ msgstr "  Nr seryjny karty ="
 
 #, c-format
 msgid "caching keyring '%s'\n"
-msgstr "buforowanie zbioru kluczy ,,%s''\n"
+msgstr "buforowanie zbioru kluczy „%s”\n"
 
 #, c-format
 msgid "%lu keys cached so far (%lu signature)\n"
@@ -4754,7 +4754,7 @@ msgstr "niepoprawny protokół serwera kluczy (nasz %d != moduł obsługi %d)\n"
 
 #, c-format
 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
-msgstr ",,%s'' nie jest identyfikatorem klucza - pominięto\n"
+msgstr "„%s” nie jest identyfikatorem klucza - pominięto\n"
 
 #, c-format
 msgid "refreshing %d key from %s\n"
@@ -4769,7 +4769,7 @@ msgstr "OSTRZEŻENIE: nie można odświeżyć klucza %s przez %s: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
-msgstr "klucz ,,%s'' nie został odnaleziony na serwerze kluczy\n"
+msgstr "klucz „%s” nie został odnaleziony na serwerze kluczy\n"
 
 #, c-format
 msgid "key not found on keyserver\n"
@@ -4785,7 +4785,7 @@ msgstr "brak znanego serwera kluczy\n"
 
 #, c-format
 msgid "skipped \"%s\": %s\n"
-msgstr "pominięty ,,%s'': %s\n"
+msgstr "pominięty „%s”: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "sending key %s to %s\n"
@@ -4793,7 +4793,7 @@ msgstr "wysyłanie klucza %s na %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "requesting key from '%s'\n"
-msgstr "zapytanie o klucz z ,,%s''\n"
+msgstr "zapytanie o klucz z „%s”\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
@@ -4834,7 +4834,7 @@ msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "   \"%s\"\n"
-msgstr "   ,,%s''\n"
+msgstr "   „%s”\n"
 
 #, c-format
 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
@@ -4883,7 +4883,7 @@ msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "Use the option '%s' to decrypt anyway.\n"
-msgstr "Użycie mimo to opcji ,,%s'' do odszyfrowania.\n"
+msgstr "Użycie mimo to opcji „%s” do odszyfrowania.\n"
 
 #, c-format
 msgid "decryption forced to fail!\n"
@@ -4916,7 +4916,7 @@ msgstr "pierwotna nazwa pliku='%.*s'\n"
 #, c-format
 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
 msgstr ""
-"osobny certyfikat unieważnienia - użyj ,,gpg --import'' aby go wczytać\n"
+"osobny certyfikat unieważnienia - użyj „gpg --import” aby go wczytać\n"
 
 #, c-format
 msgid "no signature found\n"
-- 
2.39.2

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 833 bytes
Desc: not available
URL: <https://lists.gnupg.org/pipermail/gnupg-devel/attachments/20231206/3723d2b7/attachment-0001.sig>


More information about the Gnupg-devel mailing list