[PATCH 3/4] 3/4 po: fix quotes in pl

Ahelenia Ziemiańska nabijaczleweli at nabijaczleweli.xyz
Wed Dec 6 04:33:48 CET 2023


For some reason these were two commas, then two apostrophes.

The correct version is, of course „, then ”.

This also fixes one bit of text (,,wyłącznika awaryjnego,,),
which used two commas on both sides.

Signed-off-by: Ahelenia Ziemiańska <nabijaczleweli at nabijaczleweli.xyz>
---
 po/pl.po | 156 +++++++++++++++++++++++++++----------------------------
 1 file changed, 78 insertions(+), 78 deletions(-)

diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index e8cedfab0..cef1d3101 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -4924,15 +4924,15 @@ msgstr "nie znaleziono podpisu\n"
 
 #, c-format
 msgid "BAD signature from \"%s\""
-msgstr "NIEPOPRAWNY podpis złożony przez ,,%s''"
+msgstr "NIEPOPRAWNY podpis złożony przez „%s”"
 
 #, c-format
 msgid "Expired signature from \"%s\""
-msgstr "Przeterminowany podpis złożony przez ,,%s''"
+msgstr "Przeterminowany podpis złożony przez „%s”"
 
 #, c-format
 msgid "Good signature from \"%s\""
-msgstr "Poprawny podpis złożony przez ,,%s''"
+msgstr "Poprawny podpis złożony przez „%s”"
 
 #, c-format
 msgid "signature verification suppressed\n"
@@ -4956,7 +4956,7 @@ msgstr "Podpisano w %s kluczem %s o numerze %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "        issuer \"%s\"\n"
-msgstr "            wystawca ,,%s''\n"
+msgstr "            wystawca „%s”\n"
 
 #, c-format
 msgid "Key available at: "
@@ -4964,14 +4964,14 @@ msgstr "Klucz dostępny w: "
 
 #, c-format
 msgid "Note: Use '%s' to make use of this info\n"
-msgstr "Uwaga: aby wykorzystać tę informację, należy użyć ,,%s''\n"
+msgstr "Uwaga: aby wykorzystać tę informację, należy użyć „%s”\n"
 
 msgid "[uncertain]"
 msgstr "[niepewne]"
 
 #, c-format
 msgid "        aka \"%s\""
-msgstr "            alias ,,%s''"
+msgstr "            alias „%s”"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: This key is not suitable for signing in %s mode\n"
@@ -5004,7 +5004,7 @@ msgstr ", algorytm klucza "
 #, c-format
 msgid "WARNING: not a detached signature; file '%s' was NOT verified!\n"
 msgstr ""
-"OSTRZEŻENIE: to nie jest oddzielony podpis; plik ,,%s'' NIE został "
+"OSTRZEŻENIE: to nie jest oddzielony podpis; plik „%s” NIE został "
 "zweryfikowany!\n"
 
 #, c-format
@@ -5031,7 +5031,7 @@ msgstr "podpis starego typu (PGP 2.x).\n"
 
 #, c-format
 msgid "fstat of '%s' failed in %s: %s\n"
-msgstr "fstat na ,,%s'' nie powiodło się w %s: %s\n"
+msgstr "fstat na „%s” nie powiodło się w %s: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
@@ -5083,27 +5083,27 @@ msgstr "(dalsze informacje: "
 
 #, c-format
 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
-msgstr "%s:%d: przestarzała opcja ,,%s''\n"
+msgstr "%s:%d: przestarzała opcja „%s”\n"
 
 #, c-format
 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
-msgstr "w jej miejsce należy użyć ,,%s%s''\n"
+msgstr "w jej miejsce należy użyć „%s%s”\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated command - do not use it\n"
 msgstr ""
-"OSTRZEŻENIE: ,,%s'' jest przestarzałym poleceniem - nie należy go używać\n"
+"OSTRZEŻENIE: „%s” jest przestarzałym poleceniem - nie należy go używać\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s:%u: \"%s\" is obsolete in this file - it only has effect in %s\n"
 msgstr ""
-"%s:%u: ,,%s'' jest przestarzałe w tym pliku - ma znaczenie tylko w %s\n"
+"%s:%u: „%s” jest przestarzałe w tym pliku - ma znaczenie tylko w %s\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: \"%s%s\" is an obsolete option - it has no effect except on %s\n"
 msgstr ""
-"OSTRZEŻENIE: ,,%s%s'' jest przestarzałą opcją - nie ma efektu z wyjątkiem "
+"OSTRZEŻENIE: „%s%s” jest przestarzałą opcją - nie ma efektu z wyjątkiem "
 "%s\n"
 
 msgid "Uncompressed"
@@ -5119,11 +5119,11 @@ msgstr "ta wiadomość może nie dać się odczytać za pomocą %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "ambiguous option '%s'\n"
-msgstr "niejednoznaczna opcja ,,%s''\n"
+msgstr "niejednoznaczna opcja „%s”\n"
 
 #, c-format
 msgid "unknown option '%s'\n"
-msgstr "nieznana opcja ,,%s''\n"
+msgstr "nieznana opcja „%s”\n"
 
 #, c-format
 msgid "ECDSA public key is expected to be in SEC encoding multiple of 8 bits\n"
@@ -5132,11 +5132,11 @@ msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "unknown weak digest '%s'\n"
-msgstr "nieznany słaby skrót ,,%s''\n"
+msgstr "nieznany słaby skrót „%s”\n"
 
 #, c-format
 msgid "File '%s' exists. "
-msgstr "Plik ,,%s'' istnieje. "
+msgstr "Plik „%s” istnieje. "
 
 msgid "Overwrite? (y/N) "
 msgstr "Nadpisać? (t/N) "
@@ -5223,7 +5223,7 @@ msgid ""
 "%s"
 msgstr ""
 "%s\n"
-",,%.*s''\n"
+"„%.*s”\n"
 "klucz %u-bitowy %s, ID %s,\n"
 "utworzony %s%s.\n"
 "%s"
@@ -5246,7 +5246,7 @@ msgstr "Nazwa pliku ze zdjęciem w formacie JPEG: "
 
 #, c-format
 msgid "unable to open JPEG file '%s': %s\n"
-msgstr "nie można otworzyć pliku JPEG ,,%s'': %s\n"
+msgstr "nie można otworzyć pliku JPEG „%s”: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "This JPEG is really large (%d bytes) !\n"
@@ -5257,7 +5257,7 @@ msgstr "Czy na pewno chcesz go użyć? (t/N) "
 
 #, c-format
 msgid "'%s' is not a JPEG file\n"
-msgstr ",,%s'' nie jest plikiem JPEG\n"
+msgstr "„%s” nie jest plikiem JPEG\n"
 
 msgid "Is this photo correct (y/N/q)? "
 msgstr "Czy zdjęcie jest w porządku? (t/N/w) "
@@ -5274,7 +5274,7 @@ msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "unable to execute shell '%s': %s\n"
-msgstr "nie można uruchomić powłoki ,,%s'': %s\n"
+msgstr "nie można uruchomić powłoki „%s”: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "unnatural exit of external program\n"
@@ -5286,11 +5286,11 @@ msgstr "błąd systemu podczas wołania programu zewnętrznego: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) '%s': %s\n"
-msgstr "OSTRZEŻENIE: nie można skasować pliku tymczasowego (%s) ,,%s'': %s\n"
+msgstr "OSTRZEŻENIE: nie można skasować pliku tymczasowego (%s) „%s”: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to remove temp directory '%s': %s\n"
-msgstr "OSTRZEŻENIE: nie można skasować tymczasowego katalogu ,,%s'': %s\n"
+msgstr "OSTRZEŻENIE: nie można skasować tymczasowego katalogu „%s”: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -5320,7 +5320,7 @@ msgstr "Brak wartości zaufania dla:\n"
 
 #, c-format
 msgid " aka \"%s\"\n"
-msgstr " alias ,,%s''\n"
+msgstr " alias „%s”\n"
 
 msgid ""
 "How much do you trust that this key actually belongs to the named user?\n"
@@ -5390,7 +5390,7 @@ msgid ""
 "question with yes.\n"
 msgstr ""
 "Ten klucz jest niedobry! Został oznaczony jako niezaufany!\n"
-"Jeżeli *naprawdę* wiesz, co robisz, możesz odpowiedzieć ,,tak'' na\n"
+"Jeżeli *naprawdę* wiesz, co robisz, możesz odpowiedzieć „tak” na\n"
 "następne pytanie.\n"
 
 msgid ""
@@ -5400,7 +5400,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "NIE MA pewności, czy klucz należy do osoby wymienionej w identyfikatorze.\n"
 "Jeśli nie masz co do tego żadnych wątpliwości i *naprawdę* wiesz co robisz,\n"
-"możesz odpowiedzieć ,,tak'' na następne pytanie.\n"
+"możesz odpowiedzieć „tak” na następne pytanie.\n"
 
 msgid "Use this key anyway? (y/N) "
 msgstr "Użyć tego klucza pomimo to? (t/N) "
@@ -5418,12 +5418,12 @@ msgstr ""
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "user ID: \"%s\"\n"
 msgid "checking User ID \"%s\"\n"
-msgstr "identyfikator użytkownika: ,,%s''\n"
+msgstr "identyfikator użytkownika: „%s”\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "option '%s' given, but option '%s' not given\n"
 msgid "option %s given but issuer \"%s\" does not match\n"
-msgstr "podano opcję ,,%s'', ale nie podano opcji ,,%s''\n"
+msgstr "podano opcję „%s”, ale nie podano opcji „%s”\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
@@ -5433,7 +5433,7 @@ msgstr "klucz %s: nie zgadza się z lokalną kopią\n"
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "option '%s' given, but option '%s' not given\n"
 msgid "option %s given but no matching User ID found\n"
-msgstr "podano opcję ,,%s'', ale nie podano opcji ,,%s''\n"
+msgstr "podano opcję „%s”, ale nie podano opcji „%s”\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: This key has been revoked by its designated revoker!\n"
@@ -5517,18 +5517,18 @@ msgstr "%s: pominięty: został już wybrany w innej opcji\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't encrypt to '%s'\n"
-msgstr "nie można zaszyfrować do ,,%s''\n"
+msgstr "nie można zaszyfrować do „%s”\n"
 
 #, c-format
 msgid "option '%s' given, but no valid default keys given\n"
-msgstr "podano opcję ,,%s'', ale nie podano poprawnych kluczy domyślnych\n"
+msgstr "podano opcję „%s”, ale nie podano poprawnych kluczy domyślnych\n"
 
 #, c-format
 msgid "option '%s' given, but option '%s' not given\n"
-msgstr "podano opcję ,,%s'', ale nie podano opcji ,,%s''\n"
+msgstr "podano opcję „%s”, ale nie podano opcji „%s”\n"
 
 msgid "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
-msgstr "Nie został podany identyfikator użytkownika (np. za pomocą ,,-r'')\n"
+msgstr "Nie został podany identyfikator użytkownika (np. za pomocą „-r”)\n"
 
 msgid "Current recipients:\n"
 msgstr "Aktualni odbiorcy:\n"
@@ -5556,7 +5556,7 @@ msgstr "pominięty: został już wybrany w innej opcji\n"
 
 #, c-format
 msgid "unknown default recipient \"%s\"\n"
-msgstr "nieznany domyślny adresat ,,%s''\n"
+msgstr "nieznany domyślny adresat „%s”\n"
 
 #, c-format
 msgid "no valid addressees\n"
@@ -5591,7 +5591,7 @@ msgstr "brak podpisanych danych\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't open signed data '%s'\n"
-msgstr "nie można otworzyć podpisanego pliku ,,%s''\n"
+msgstr "nie można otworzyć podpisanego pliku „%s”\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't open signed data fd=%d: %s\n"
@@ -5666,7 +5666,7 @@ msgstr "Certyfikat unieważnienia został utworzony.\n"
 
 #, c-format
 msgid "no revocation keys found for \"%s\"\n"
-msgstr "brak kluczy unieważniających dla ,,%s''\n"
+msgstr "brak kluczy unieważniających dla „%s”\n"
 
 msgid "This is a revocation certificate for the OpenPGP key:"
 msgstr "To certyfikat unieważnienia dla klucza OpenPGP:"
@@ -5676,7 +5676,7 @@ msgid ""
 "declare that a key shall not anymore be used. It is not possible\n"
 "to retract such a revocation certificate once it has been published."
 msgstr ""
-"Certyfikat unieważnienia to rodzaj ,,wyłącznika awaryjnego,, do\n"
+"Certyfikat unieważnienia to rodzaj „wyłącznika awaryjnego” do\n"
 "publicznego zadeklarowania, że klucz nie powinien być już więcej\n"
 "używany. Po opublikowaniu takiego certyfikatu nie jest już możliwe\n"
 "wycofanie go."
@@ -5692,7 +5692,7 @@ msgstr ""
 "klucza tajnego. Co więcej, jeśli klucz tajny jest nadal dostępny,\n"
 "lepiej wygenerować nowy certyfikat unieważnienia i podać powód\n"
 "unieważnienia. Więcej szczegółów w opisie polecenia gpg\n"
-",,--generate-revocation'' w podręczniku do GnuPG."
+"„--generate-revocation” w podręczniku do GnuPG."
 
 msgid ""
 "To avoid an accidental use of this file, a colon has been inserted\n"
@@ -5706,18 +5706,18 @@ msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "revocation certificate stored as '%s.rev'\n"
-msgstr "certyfikat unieważnienia został zapisany jako ,,%s.rev''\n"
+msgstr "certyfikat unieważnienia został zapisany jako „%s.rev”\n"
 
 #, c-format
 msgid "secret key \"%s\" not found\n"
-msgstr "klucz prywatny ,,%s'' nie został odnaleziony\n"
+msgstr "klucz prywatny „%s” nie został odnaleziony\n"
 
 #. TRANSLATORS: The %s prints a key specification which
 #. for example has been given at the command line. Several lines
 #. lines with secret key infos are printed after this message.
 #, c-format
 msgid "'%s' matches multiple secret keys:\n"
-msgstr ",,%s'' pasuje do wielu kluczy tajnych:\n"
+msgstr "„%s” pasuje do wielu kluczy tajnych:\n"
 
 #, c-format
 msgid "error searching the keyring: %s\n"
@@ -5907,7 +5907,7 @@ msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "%s/%s signature from: \"%s\"\n"
-msgstr "podpis %s/%s złożony przez: ,,%s''\n"
+msgstr "podpis %s/%s złożony przez: „%s”\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -5933,7 +5933,7 @@ msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "skipped \"%s\": duplicated\n"
-msgstr "pominięty ,,%s'': duplikat\n"
+msgstr "pominięty „%s”: duplikat\n"
 
 #, c-format
 msgid "skipped: secret key already present\n"
@@ -5958,7 +5958,7 @@ msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "error in '%s': %s\n"
-msgstr "błąd w ,,%s'': %s\n"
+msgstr "błąd w „%s”: %s\n"
 
 msgid "line too long"
 msgstr "linia zbyt długa"
@@ -5974,11 +5974,11 @@ msgstr "brak wartości zaufania właściciela"
 
 #, c-format
 msgid "error finding trust record in '%s': %s\n"
-msgstr "błąd podczas szukania zapisu wartości zaufania w ,,%s'': %s\n"
+msgstr "błąd podczas szukania zapisu wartości zaufania w „%s”: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "read error in '%s': %s\n"
-msgstr "błąd odczytu w ,,%s'': %s\n"
+msgstr "błąd odczytu w „%s”: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "trustdb: sync failed: %s\n"
@@ -5986,11 +5986,11 @@ msgstr "baza zaufania: synchronizacja nie powiodła się %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't create lock for '%s'\n"
-msgstr "nie można utworzyć blokady dla ,,%s''\n"
+msgstr "nie można utworzyć blokady dla „%s”\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't lock '%s'\n"
-msgstr "nie można zablokować ,,%s''\n"
+msgstr "nie można zablokować „%s”\n"
 
 #, c-format
 msgid "trustdb rec %lu: lseek failed: %s\n"
@@ -6010,7 +6010,7 @@ msgstr "%s: katalog nie istnieje!\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't access '%s': %s\n"
-msgstr "nie można dostać się do ,,%s'': %s\n"
+msgstr "nie można dostać się do „%s”: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: failed to create version record: %s"
@@ -6130,7 +6130,7 @@ msgstr "błąd inicjowania bazy danych TOFU: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "error opening TOFU database '%s': %s\n"
-msgstr "błąd otwierania bazy danych TOFU ,,%s'': %s\n"
+msgstr "błąd otwierania bazy danych TOFU „%s”: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "error updating TOFU database: %s\n"
@@ -6139,19 +6139,19 @@ msgstr "błąd uaktualniania bazy danych TOFU: %s\n"
 #, c-format
 msgid ""
 "This is the first time the email address \"%s\" is being used with key %s."
-msgstr "To pierwsze użycie adresu e-mail ,,%s'' z kluczem %s."
+msgstr "To pierwsze użycie adresu e-mail „%s” z kluczem %s."
 
 #, c-format
 msgid "The email address \"%s\" is associated with %d key!"
 msgid_plural "The email address \"%s\" is associated with %d keys!"
-msgstr[0] "Adres e-mail ,,%s'' jest powiązany z %d kluczem!"
-msgstr[1] "Adres e-mail ,,%s'' jest powiązany z %d kluczami!"
-msgstr[2] "Adres e-mail ,,%s'' jest powiązany z %d kluczami!"
+msgstr[0] "Adres e-mail „%s” jest powiązany z %d kluczem!"
+msgstr[1] "Adres e-mail „%s” jest powiązany z %d kluczami!"
+msgstr[2] "Adres e-mail „%s” jest powiązany z %d kluczami!"
 
 msgid " Since this binding's policy was 'auto', it has been changed to 'ask'."
 msgstr ""
-" Ponieważ polityką tego powiązania było ,,auto'', została zmieniona na ,,"
-"ask''."
+" Ponieważ polityką tego powiązania było „auto”, została zmieniona na „"
+"ask”."
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -6159,7 +6159,7 @@ msgid ""
 "or whether you think someone is impersonating \"%s\"."
 msgstr ""
 "Proszę zdecydować, czy ten adres e-mail powinien być powiązany z kluczem %s, "
-"czy raczej ktoś się podszywa za ,,%s''."
+"czy raczej ktoś się podszywa za „%s”."
 
 #, c-format
 msgid "error gathering other user IDs: %s\n"
@@ -6179,13 +6179,13 @@ msgstr "błąd zbierania statystyk podpisów: %s\n"
 #, c-format
 msgid "The email address \"%s\" is associated with %d key:\n"
 msgid_plural "The email address \"%s\" is associated with %d keys:\n"
-msgstr[0] "Adres e-mail ,,%s'' jest powiązany z %d kluczem:\n"
-msgstr[1] "Adres e-mail ,,%s'' jest powiązany z %d kluczami:\n"
-msgstr[2] "Adres e-mail ,,%s'' jest powiązany z %d kluczami:\n"
+msgstr[0] "Adres e-mail „%s” jest powiązany z %d kluczem:\n"
+msgstr[1] "Adres e-mail „%s” jest powiązany z %d kluczami:\n"
+msgstr[2] "Adres e-mail „%s” jest powiązany z %d kluczami:\n"
 
 #, c-format
 msgid "Statistics for keys with the email address \"%s\":\n"
-msgstr "Statystyki dla kluczy o adresie e-mail ,,%s'':\n"
+msgstr "Statystyki dla kluczy o adresie e-mail „%s”:\n"
 
 msgid "this key"
 msgstr "ten klucz"
@@ -6432,7 +6432,7 @@ msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "'%s' is not a valid long keyID\n"
-msgstr ",,%s'' nie jest poprawnym długim identyfikatorem klucza\n"
+msgstr "„%s” nie jest poprawnym długim identyfikatorem klucza\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: accepted as trusted key\n"
@@ -6485,11 +6485,11 @@ msgstr "następne sprawdzanie bazy odbędzie się %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "no need for a trustdb check with '%s' trust model\n"
-msgstr "nie ma potrzeby sprawdzania trustdb przy modelu zaufania ,,%s''\n"
+msgstr "nie ma potrzeby sprawdzania trustdb przy modelu zaufania „%s”\n"
 
 #, c-format
 msgid "no need for a trustdb update with '%s' trust model\n"
-msgstr "nie ma potrzeby uaktualniania trustdb przy modelu zaufania ,,%s''\n"
+msgstr "nie ma potrzeby uaktualniania trustdb przy modelu zaufania „%s”\n"
 
 #, c-format
 msgid "public key %s not found: %s\n"
@@ -6497,7 +6497,7 @@ msgstr "klucz publiczny %s nie odnaleziony: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "please do a --check-trustdb\n"
-msgstr "należy uruchomić gpg z opcją ,,--check-trustdb''\n"
+msgstr "należy uruchomić gpg z opcją „--check-trustdb”\n"
 
 #, c-format
 msgid "checking the trustdb\n"
@@ -6614,7 +6614,7 @@ msgstr "OSTRZEŻENIE: wiadomość nie była zabezpieczona przed manipulacją\n"
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "ambiguous option '%s'\n"
 msgid "Hint: Do not use option %s\n"
-msgstr "niejednoznaczna opcja ,,%s''\n"
+msgstr "niejednoznaczna opcja „%s”\n"
 
 msgid "set debugging flags"
 msgstr "ustawienie flag diagnostycznych"
@@ -7001,7 +7001,7 @@ msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "please use the option '--daemon' to run the program in the background\n"
-msgstr "proszę użyć opcji ,,--daemon'' do uruchomienia programu w tle\n"
+msgstr "proszę użyć opcji „--daemon” do uruchomienia programu w tle\n"
 
 #, c-format
 msgid "handler for fd %d started\n"
@@ -7041,7 +7041,7 @@ msgstr "polityka oznaczona jako krytyczna bez skonfigurowanych polityk"
 
 #, c-format
 msgid "failed to open '%s': %s\n"
-msgstr "nie udało się otworzyć ,,%s'': %s\n"
+msgstr "nie udało się otworzyć „%s”: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "Note: non-critical certificate policy not allowed"
@@ -7092,7 +7092,7 @@ msgstr "status certyfikatu jest nieznany"
 
 #, c-format
 msgid "please make sure that the \"dirmngr\" is properly installed\n"
-msgstr "proszę upewnić się, że ,,dirmngr'' jest poprawnie zainstalowany\n"
+msgstr "proszę upewnić się, że „dirmngr” jest poprawnie zainstalowany\n"
 
 #, c-format
 msgid "checking the CRL failed: %s"
@@ -7262,7 +7262,7 @@ msgid ""
 "created %s, expires %s.\n"
 msgstr ""
 "Proszę wprowadzić hasło aby odbezpieczyć klucz tajny certyfikatu X.509:\n"
-",,%s''\n"
+"„%s”\n"
 "S/N %s, ID 0x%08lX,\n"
 "stworzony %s, wygasa %s.\n"
 
@@ -7313,11 +7313,11 @@ msgstr "linia %d: nie podano nazwy przedmiotu\n"
 
 #, c-format
 msgid "line %d: invalid subject name label '%.*s'\n"
-msgstr "linia %d: niewłaściwa etykieta nazwy przedmiotu ,,%.*s''\n"
+msgstr "linia %d: niewłaściwa etykieta nazwy przedmiotu „%.*s”\n"
 
 #, c-format
 msgid "line %d: invalid subject name '%s' at pos %d\n"
-msgstr "linia %d: niewłaściwa nazwa przedmiotu ,,%s'' na pozycji %d\n"
+msgstr "linia %d: niewłaściwa nazwa przedmiotu „%s” na pozycji %d\n"
 
 #, c-format
 msgid "line %d: not a valid email address\n"
@@ -7329,11 +7329,11 @@ msgstr "linia %d: niewłaściwy numer seryjny\n"
 
 #, c-format
 msgid "line %d: invalid issuer name label '%.*s'\n"
-msgstr "linia %d: niewłaściwa etykieta nazwy wystawcy ,,%.*s''\n"
+msgstr "linia %d: niewłaściwa etykieta nazwy wystawcy „%.*s”\n"
 
 #, c-format
 msgid "line %d: invalid issuer name '%s' at pos %d\n"
-msgstr "linia %d: niewłaściwa nazwa wystawcy ,,%s'' na pozycji %d\n"
+msgstr "linia %d: niewłaściwa nazwa wystawcy „%s” na pozycji %d\n"
 
 #, c-format
 msgid "line %d: invalid date given\n"
@@ -7341,7 +7341,7 @@ msgstr "linia %d: podano niewłaściwą datę\n"
 
 #, c-format
 msgid "line %d: error getting signing key by keygrip '%s': %s\n"
-msgstr "linia %d: błąd pobierania klucza podpisującego z uchwytu ,,%s'': %s\n"
+msgstr "linia %d: błąd pobierania klucza podpisującego z uchwytu „%s”: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "line %d: invalid hash algorithm given\n"
@@ -7361,11 +7361,11 @@ msgstr "linia %d: niewłaściwa składnia rozszerzenia\n"
 
 #, c-format
 msgid "line %d: error reading key '%s' from card: %s\n"
-msgstr "linia %d: błąd odczytu klucza ,,%s'' z karty: %s\n"
+msgstr "linia %d: błąd odczytu klucza „%s” z karty: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "line %d: error getting key by keygrip '%s': %s\n"
-msgstr "linia %d: błąd pobierania klucza z uchwytu ,,%s'': %s\n"
+msgstr "linia %d: błąd pobierania klucza z uchwytu „%s”: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "line %d: key generation failed: %s <%s>\n"
@@ -7410,7 +7410,7 @@ msgstr "Nie podano nazwy przedmiotu\n"
 
 #, c-format
 msgid "Invalid subject name label '%.*s'\n"
-msgstr "Nieprawidłowa etykieta nazwy przedmiotu ,,%.*s''\n"
+msgstr "Nieprawidłowa etykieta nazwy przedmiotu „%.*s”\n"
 
 #. TRANSLATORS: The 22 in the second string is the
 #. length of the first string up to the "%s". Please
-- 
2.39.2

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 833 bytes
Desc: not available
URL: <https://lists.gnupg.org/pipermail/gnupg-devel/attachments/20231206/f8a5243e/attachment.sig>


More information about the Gnupg-devel mailing list