[PATCH 4/4] 4/4 po: fix quotes in pl

Ahelenia Ziemiańska nabijaczleweli at nabijaczleweli.xyz
Wed Dec 6 04:33:50 CET 2023


For some reason these were two commas, then two apostrophes.

The correct version is, of course „, then ”.

This also fixes one bit of text (,,wyłącznika awaryjnego,,),
which used two commas on both sides.

Signed-off-by: Ahelenia Ziemiańska <nabijaczleweli at nabijaczleweli.xyz>
---
 po/pl.po | 244 +++++++++++++++++++++++++++----------------------------
 1 file changed, 122 insertions(+), 122 deletions(-)

diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index cef1d3101..dcbab2240 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -7419,7 +7419,7 @@ msgstr "Nieprawidłowa etykieta nazwy przedmiotu „%.*s”\n"
 #. drop everything after the number.
 #, c-format
 msgid "Invalid subject name '%s'\n"
-msgstr "Nieprawidłowa nazwa przedmiotu ,,%s''\n"
+msgstr "Nieprawidłowa nazwa przedmiotu „%s”\n"
 
 msgid "22 translator: see certreg-ui.c:gpgsm_gencertreq_tty"
 msgstr "33"
@@ -7484,7 +7484,7 @@ msgstr "zaszyfrowano kluczem %s o identyfikatorze %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "certificate '%s' not found: %s\n"
-msgstr "nie znaleziono certyfikatu ,,%s'': %s\n"
+msgstr "nie znaleziono certyfikatu „%s”: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "error locking keybox: %s\n"
@@ -7492,15 +7492,15 @@ msgstr "błąd blokowania keyboksa: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "duplicated certificate '%s' deleted\n"
-msgstr "powtórzony certyfikat ,,%s'' usunięty\n"
+msgstr "powtórzony certyfikat „%s” usunięty\n"
 
 #, c-format
 msgid "certificate '%s' deleted\n"
-msgstr "certyfikat ,,%s'' usunięty\n"
+msgstr "certyfikat „%s” usunięty\n"
 
 #, c-format
 msgid "deleting certificate \"%s\" failed: %s\n"
-msgstr "usunięcie certyfikatu ,,%s'' nie powiodło się: %s\n"
+msgstr "usunięcie certyfikatu „%s” nie powiodło się: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "no valid recipients given\n"
@@ -7582,10 +7582,10 @@ msgid "batch mode: never ask"
 msgstr "tryb wsadowy: bez żadnych pytań"
 
 msgid "assume yes on most questions"
-msgstr "przyjęcie odpowiedzi ,,tak'' na większość pytań"
+msgstr "przyjęcie odpowiedzi „tak” na większość pytań"
 
 msgid "assume no on most questions"
-msgstr "przyjęcie odpowiedzi ,,nie'' na większość pytań"
+msgstr "przyjęcie odpowiedzi „nie” na większość pytań"
 
 msgid "|FILE|write an audit log to FILE"
 msgstr "|PLIK|zapisanie logów audytowych do PLIKU"
@@ -7605,19 +7605,19 @@ msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "Note: won't be able to encrypt to '%s': %s\n"
-msgstr "Uwaga: nie można zaszyfrować do ,,%s'': %s\n"
+msgstr "Uwaga: nie można zaszyfrować do „%s”: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "unknown validation model '%s'\n"
-msgstr "nieznany model poprawności ,,%s''\n"
+msgstr "nieznany model poprawności „%s”\n"
 
 #, c-format
 msgid "importing common certificates '%s'\n"
-msgstr "import wspólnych certyfikatów ,,%s''\n"
+msgstr "import wspólnych certyfikatów „%s”\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't sign using '%s': %s\n"
-msgstr "nie można podpisać z użyciem ,,%s'': %s\n"
+msgstr "nie można podpisać z użyciem „%s”: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "invalid command (there is no implicit command)\n"
@@ -7687,11 +7687,11 @@ msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "invalid formatted fingerprint in '%s', line %d\n"
-msgstr "niewłaściwie sformatowany odcisk w ,,%s'', w linii %d\n"
+msgstr "niewłaściwie sformatowany odcisk w „%s”, w linii %d\n"
 
 #, c-format
 msgid "invalid country code in '%s', line %d\n"
-msgstr "niewłaściwy kod kraju w ,,%s'', w linii %d\n"
+msgstr "niewłaściwy kod kraju w „%s”, w linii %d\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -7703,7 +7703,7 @@ msgid ""
 "%s%sAre you really sure that you want to do this?"
 msgstr ""
 "Ta operacja złoży podpis przy użyciu certyfikatu:\n"
-",,%s''\n"
+"„%s”\n"
 "Utworzy to kwalifikowany podpis równoważny prawnie podpisowi odręcznemu.\n"
 "\n"
 "%s%sNa pewno chcesz to zrobić?"
@@ -7723,7 +7723,7 @@ msgid ""
 "Note, that this certificate will NOT create a qualified signature!"
 msgstr ""
 "Ta operacja złoży podpis przy użyciu certyfikatu:\n"
-",,%s''\n"
+"„%s”\n"
 "Należy zauważyć, że ten certyfikat NIE utworzy kwalifikowanego podpisu!"
 
 #, c-format
@@ -7798,19 +7798,19 @@ msgstr "porzucanie %u certyfikatów z pamięci podręcznej\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't parse certificate '%s': %s\n"
-msgstr "nie można przeanalizować certyfikatu ,,%s'': %s\n"
+msgstr "nie można przeanalizować certyfikatu „%s”: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "certificate '%s' already cached\n"
-msgstr "certyfikat ,,%s'' jest już w pamięci podręcznej\n"
+msgstr "certyfikat „%s” jest już w pamięci podręcznej\n"
 
 #, c-format
 msgid "trusted certificate '%s' loaded\n"
-msgstr "certyfikat zaufany ,,%s'' załadowany\n"
+msgstr "certyfikat zaufany „%s” załadowany\n"
 
 #, c-format
 msgid "certificate '%s' loaded\n"
-msgstr "certyfikat ,,%s'' załadowany\n"
+msgstr "certyfikat „%s” załadowany\n"
 
 #, c-format
 msgid " SHA1 fingerprint = %s\n"
@@ -7824,7 +7824,7 @@ msgstr " przedmiot ="
 
 #, c-format
 msgid "error loading certificate '%s': %s\n"
-msgstr "błąd ładowania certyfikatu ,,%s'': %s\n"
+msgstr "błąd ładowania certyfikatu „%s”: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "permanently loaded certificates: %u\n"
@@ -7852,7 +7852,7 @@ msgstr "błąd zapisu certyfikatu w pamięci podręcznej: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "invalid SHA1 fingerprint string '%s'\n"
-msgstr "niewłaściwy łańcuch odcisku SHA1 ,,%s''\n"
+msgstr "niewłaściwy łańcuch odcisku SHA1 „%s”\n"
 
 #, c-format
 msgid "error fetching certificate by S/N: %s\n"
@@ -7872,27 +7872,27 @@ msgstr "błąd pobierania authorityKeyIdentifier: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "creating directory '%s'\n"
-msgstr "tworzenie katalogu ,,%s''\n"
+msgstr "tworzenie katalogu „%s”\n"
 
 #, c-format
 msgid "error creating directory '%s': %s\n"
-msgstr "błąd tworzenia katalogu ,,%s'': %s\n"
+msgstr "błąd tworzenia katalogu „%s”: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "ignoring database dir '%s'\n"
-msgstr "zignorowano katalog bazy danych ,,%s''\n"
+msgstr "zignorowano katalog bazy danych „%s”\n"
 
 #, c-format
 msgid "error reading directory '%s': %s\n"
-msgstr "błąd odczytu katalogu ,,%s'': %s\n"
+msgstr "błąd odczytu katalogu „%s”: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "removing cache file '%s'\n"
-msgstr "usuwanie pliku pamięci podręcznej ,,%s''\n"
+msgstr "usuwanie pliku pamięci podręcznej „%s”\n"
 
 #, c-format
 msgid "not removing file '%s'\n"
-msgstr "bez usuwania pliku ,,%s''\n"
+msgstr "bez usuwania pliku „%s”\n"
 
 #, c-format
 msgid "error closing cache file: %s\n"
@@ -7900,33 +7900,33 @@ msgstr "błąd zamykania pliku pamięci podręcznej: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "failed to open cache dir file '%s': %s\n"
-msgstr "nie udało się otworzyć pliku katalogu pamięci podręcznej ,,%s'': %s\n"
+msgstr "nie udało się otworzyć pliku katalogu pamięci podręcznej „%s”: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "error creating new cache dir file '%s': %s\n"
-msgstr "błąd tworzenia nowego pliku katalogu pamięci podręcznej ,,%s'': %s\n"
+msgstr "błąd tworzenia nowego pliku katalogu pamięci podręcznej „%s”: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "error writing new cache dir file '%s': %s\n"
 msgstr ""
-"błąd podczas zapisu nowego pliku katalogu pamięci podręcznej ,,%s'': %s\n"
+"błąd podczas zapisu nowego pliku katalogu pamięci podręcznej „%s”: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "error closing new cache dir file '%s': %s\n"
-msgstr "błąd zamykania nowego pliku katalogu pamięci podręcznej ,,%s'': %s\n"
+msgstr "błąd zamykania nowego pliku katalogu pamięci podręcznej „%s”: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "new cache dir file '%s' created\n"
-msgstr "nowy plik katalogu pamięci podręcznej ,,%s'' został utworzony\n"
+msgstr "nowy plik katalogu pamięci podręcznej „%s” został utworzony\n"
 
 #, c-format
 msgid "failed to re-open cache dir file '%s': %s\n"
 msgstr ""
-"nie udało ponownie otworzyć pliku katalogu pamięci podręcznej ,,%s'': %s\n"
+"nie udało ponownie otworzyć pliku katalogu pamięci podręcznej „%s”: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "first record of '%s' is not the version\n"
-msgstr "pierwszy rekord ,,%s'' nie jest wersją\n"
+msgstr "pierwszy rekord „%s” nie jest wersją\n"
 
 #, c-format
 msgid "old version of cache directory - cleaning up\n"
@@ -7938,36 +7938,36 @@ msgstr "stara wersja katalogu pamięci podręcznej - poddaję się\n"
 
 #, c-format
 msgid "extra field detected in crl record of '%s' line %u\n"
-msgstr "wykryto nadmiarowe pole w rekordzie CRL ,,%s'', linia %u\n"
+msgstr "wykryto nadmiarowe pole w rekordzie CRL „%s”, linia %u\n"
 
 #, c-format
 msgid "invalid line detected in '%s' line %u\n"
-msgstr "wykryto niewłaściwą linię w ,,%s'', linia %u\n"
+msgstr "wykryto niewłaściwą linię w „%s”, linia %u\n"
 
 #, c-format
 msgid "duplicate entry detected in '%s' line %u\n"
-msgstr "wykryto powtórzony wpis w ,,%s'', linia %u\n"
+msgstr "wykryto powtórzony wpis w „%s”, linia %u\n"
 
 #, c-format
 msgid "unsupported record type in '%s' line %u skipped\n"
-msgstr "pominięto nieobsługiwany typ rekordu w ,,%s'', linia %u\n"
+msgstr "pominięto nieobsługiwany typ rekordu w „%s”, linia %u\n"
 
 #, c-format
 msgid "invalid issuer hash in '%s' line %u\n"
-msgstr "nieprawidłowy skrót wystawcy w ,,%s'', linia %u\n"
+msgstr "nieprawidłowy skrót wystawcy w „%s”, linia %u\n"
 
 #, c-format
 msgid "no issuer DN in '%s' line %u\n"
-msgstr "brak DN wystawcy w ,,%s'', linia %u\n"
+msgstr "brak DN wystawcy w „%s”, linia %u\n"
 
 #, c-format
 msgid "invalid timestamp in '%s' line %u\n"
-msgstr "nieprawidłowy znacznik czasu w ,,%s'', linia %u\n"
+msgstr "nieprawidłowy znacznik czasu w „%s”, linia %u\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: invalid cache file hash in '%s' line %u\n"
 msgstr ""
-"UWAGA: nieprawidłowy skrót pliku pamięci podręcznej w ,,%s'', linia %u\n"
+"UWAGA: nieprawidłowy skrót pliku pamięci podręcznej w „%s”, linia %u\n"
 
 #, c-format
 msgid "detected errors in cache dir file\n"
@@ -7980,16 +7980,16 @@ msgstr "proszę sprawdzić przyczynę i ręcznie usunąć ten plik\n"
 #, c-format
 msgid "failed to create temporary cache dir file '%s': %s\n"
 msgstr ""
-"nie udało się utworzyć pliku tymczasowego katalogu pamięci podręcznej ,,"
-"%s'': %s\n"
+"nie udało się utworzyć pliku tymczasowego katalogu pamięci podręcznej „"
+"%s”: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "error renaming '%s' to '%s': %s\n"
-msgstr "błąd zmiany nazwy ,,%s'' na ,,%s'': %s\n"
+msgstr "błąd zmiany nazwy „%s” na „%s”: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't hash '%s': %s\n"
-msgstr "nie można policzyć skrótu ,,%s'': %s\n"
+msgstr "nie można policzyć skrótu „%s”: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "error setting up MD5 hash context: %s\n"
@@ -7997,11 +7997,11 @@ msgstr "błąd ustawiania kontekstu skrótu MD5: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "error hashing '%s': %s\n"
-msgstr "błąd liczenia skrótu ,,%s'': %s\n"
+msgstr "błąd liczenia skrótu „%s”: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "invalid formatted checksum for '%s'\n"
-msgstr "niewłaściwie sformatowana suma kontrolna ,,%s''\n"
+msgstr "niewłaściwie sformatowana suma kontrolna „%s”\n"
 
 #, c-format
 msgid "too many open cache files; can't open anymore\n"
@@ -8010,15 +8010,15 @@ msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "opening cache file '%s'\n"
-msgstr "otwieranie pliku pamięci podręcznej ,,%s''\n"
+msgstr "otwieranie pliku pamięci podręcznej „%s”\n"
 
 #, c-format
 msgid "error opening cache file '%s': %s\n"
-msgstr "błąd otwierania pliku pamięci podręcznej ,,%s'': %s\n"
+msgstr "błąd otwierania pliku pamięci podręcznej „%s”: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "error initializing cache file '%s' for reading: %s\n"
-msgstr "błąd inicjowania pliku pamięci podręcznej ,,%s'' do odczytu: %s\n"
+msgstr "błąd inicjowania pliku pamięci podręcznej „%s” do odczytu: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "calling unlock_db_file on a closed file\n"
@@ -8094,7 +8094,7 @@ msgstr "konwersja S-wyrażenia nie powiodła się: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "unknown hash algorithm '%s'\n"
-msgstr "niewłaściwy algorytm skrótu ,,%s''\n"
+msgstr "niewłaściwy algorytm skrótu „%s”\n"
 
 #, c-format
 msgid "gcry_md_open for algorithm %d failed: %s\n"
@@ -8155,17 +8155,17 @@ msgstr "ksba_crl_set_reader nie powiodło się: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "removed stale temporary cache file '%s'\n"
-msgstr "usunięto zleżały plik tymczasowy pamięci podręcznej ,,%s''\n"
+msgstr "usunięto zleżały plik tymczasowy pamięci podręcznej „%s”\n"
 
 #, c-format
 msgid "problem removing stale temporary cache file '%s': %s\n"
 msgstr ""
-"problem z usunięciem zleżałego pliku tymczasowego pamięci podręcznej ,,%s'': "
+"problem z usunięciem zleżałego pliku tymczasowego pamięci podręcznej „%s”: "
 "%s\n"
 
 #, c-format
 msgid "error creating temporary cache file '%s': %s\n"
-msgstr "błąd tworzenia pliku tymczasowego pamięci podręcznej ,,%s'': %s\n"
+msgstr "błąd tworzenia pliku tymczasowego pamięci podręcznej „%s”: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "crl_parse_insert failed: %s\n"
@@ -8173,11 +8173,11 @@ msgstr "crl_parse_insert nie powiodło się: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "error finishing temporary cache file '%s': %s\n"
-msgstr "błąd finalizacji pliku tymczasowego pamięci podręcznej ,,%s'': %s\n"
+msgstr "błąd finalizacji pliku tymczasowego pamięci podręcznej „%s”: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "error closing temporary cache file '%s': %s\n"
-msgstr "błąd zamykania pliku tymczasowego pamięci podręcznej ,,%s'': %s\n"
+msgstr "błąd zamykania pliku tymczasowego pamięci podręcznej „%s”: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: new CRL still too old; it expired on %s - loading anyway\n"
@@ -8198,11 +8198,11 @@ msgstr "błąd odczytu rozszerzeń CRL: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "creating cache file '%s'\n"
-msgstr "błąd tworzenia pliku pamięci podręcznej ,,%s''\n"
+msgstr "błąd tworzenia pliku pamięci podręcznej „%s”\n"
 
 #, c-format
 msgid "problem renaming '%s' to '%s': %s\n"
-msgstr "problem ze zmianą nazwy ,,%s'' na ,,%s'': %s\n"
+msgstr "problem ze zmianą nazwy „%s” na „%s”: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -8280,7 +8280,7 @@ msgstr "Dostęp do CRL niemożliwy z powodu wyłączonego %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "error retrieving '%s': %s\n"
-msgstr "błąd odtwarzania ,,%s'': %s\n"
+msgstr "błąd odtwarzania „%s”: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "error initializing reader object: %s\n"
@@ -8345,7 +8345,7 @@ msgstr "błąd odczytu certyfikatu ze standardowego wejścia: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "error reading certificate from '%s': %s\n"
-msgstr "błąd odczytu certyfikatu z ,,%s'': %s\n"
+msgstr "błąd odczytu certyfikatu z „%s”: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "certificate too large to make any sense\n"
@@ -8361,7 +8361,7 @@ msgstr "wyszukanie nie powiodło się: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "loading CRL '%s' failed: %s\n"
-msgstr "załadowanie CRL ,,%s'' nie powiodła się: %s\n"
+msgstr "załadowanie CRL „%s” nie powiodła się: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "a dirmngr daemon is up and running\n"
@@ -8385,7 +8385,7 @@ msgstr "sprawdzenie certyfikatu nie powiodło się: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "got status: '%s'\n"
-msgstr "otrzymano status: ,,%s''\n"
+msgstr "otrzymano status: „%s”\n"
 
 #, c-format
 msgid "error writing base64 encoding: %s\n"
@@ -8393,7 +8393,7 @@ msgstr "błąd zapisu kodowania base64: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "unsupported inquiry '%s'\n"
-msgstr "nieobsługiwane zapytanie ,,%s''\n"
+msgstr "nieobsługiwane zapytanie „%s”\n"
 
 #, c-format
 msgid "absolute file name expected\n"
@@ -8401,7 +8401,7 @@ msgstr "oczekiwano bezwzględnej nazwy pliku\n"
 
 #, c-format
 msgid "looking up '%s'\n"
-msgstr "wyszukiwanie ,,%s''\n"
+msgstr "wyszukiwanie „%s”\n"
 
 msgid "list the contents of the CRL cache"
 msgstr "lista zawartości pamięci podręcznej CRL"
@@ -8511,7 +8511,7 @@ msgid ""
 "options)\n"
 msgstr ""
 "@\n"
-"(pełną listę poleceń i opcji można znaleźć w podręczniku ,,info'')\n"
+"(pełną listę poleceń i opcji można znaleźć w podręczniku „info”)\n"
 
 msgid "Usage: @DIRMNGR@ [options] (-h for help)"
 msgstr "Składnia: @DIRMNGR@ [opcje] (-h wyświetla pomoc)"
@@ -8537,11 +8537,11 @@ msgstr "dwukropki nie są dozwolone w nazwie gniazda\n"
 
 #, c-format
 msgid "fetching CRL from '%s' failed: %s\n"
-msgstr "pobranie CRL z ,,%s'' nie powiodło się: %s\n"
+msgstr "pobranie CRL z „%s” nie powiodło się: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "processing CRL from '%s' failed: %s\n"
-msgstr "przetworzenie CRL z ,,%s'' nie powiodło się: %s\n"
+msgstr "przetworzenie CRL z „%s” nie powiodło się: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s:%u: line too long - skipped\n"
@@ -8590,11 +8590,11 @@ msgstr "otrzymano sygnał %d - nie zdefiniowano akcji\n"
 
 #, c-format
 msgid "error accessing '%s': http status %u\n"
-msgstr "błąd dostępu do ,,%s'': status http %u\n"
+msgstr "błąd dostępu do „%s”: status http %u\n"
 
 #, c-format
 msgid "URL '%s' redirected to '%s' (%u)\n"
-msgstr "URL ,,%s'' przekierowany na ,,%s'' (%u)\n"
+msgstr "URL „%s” przekierowany na „%s” (%u)\n"
 
 #, c-format
 msgid "too many redirections\n"
@@ -8602,7 +8602,7 @@ msgstr "za dużo przekierowań\n"
 
 #, c-format
 msgid "redirection changed to '%s'\n"
-msgstr "przekierowanie zmienione na ,,%s''\n"
+msgstr "przekierowanie zmienione na „%s”\n"
 
 #, c-format
 msgid "error printing log line: %s\n"
@@ -8638,7 +8638,7 @@ msgstr "błędny znak 0x%02x w nazwie hosta - nie dodano\n"
 
 #, c-format
 msgid "adding '%s:%d' to the ldap server list\n"
-msgstr "dodano ,,%s:%d'' do listy serwerów LDAP\n"
+msgstr "dodano „%s:%d” do listy serwerów LDAP\n"
 
 #, c-format
 msgid "malloc failed: %s\n"
@@ -8646,11 +8646,11 @@ msgstr "malloc nie powiodło się: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "'%s' is not an LDAP URL\n"
-msgstr ",,%s'' nie jest URL-em LDAP\n"
+msgstr "„%s” nie jest URL-em LDAP\n"
 
 #, c-format
 msgid "'%s' is an invalid LDAP URL\n"
-msgstr ",,%s'' jest nieprawidłowym URL-em LDAP\n"
+msgstr "„%s” jest nieprawidłowym URL-em LDAP\n"
 
 #, c-format
 msgid "ldap_search hit the size limit of the server\n"
@@ -8711,19 +8711,19 @@ msgstr "błąd budowania żądania OCSP: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "error connecting to '%s': %s\n"
-msgstr "błąd połączenia z ,,%s'': %s\n"
+msgstr "błąd połączenia z „%s”: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "error reading HTTP response for '%s': %s\n"
-msgstr "błąd odczytu odpowiedzi HTTP dla ,,%s'': %s\n"
+msgstr "błąd odczytu odpowiedzi HTTP dla „%s”: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "error parsing OCSP response for '%s': %s\n"
-msgstr "błąd przetwarzania odpowiedzi OCSP dla ,,%s'': %s\n"
+msgstr "błąd przetwarzania odpowiedzi OCSP dla „%s”: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "OCSP responder at '%s' status: %s\n"
-msgstr "status respondera OCSP pod ,,%s'': %s\n"
+msgstr "status respondera OCSP pod „%s”: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "failed to establish a hashing context for OCSP: %s\n"
@@ -8731,7 +8731,7 @@ msgstr "nie udało się ustanowić kontekstu haszowania dla OCSP: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "hashing the OCSP response for '%s' failed: %s\n"
-msgstr "liczenie skrótu odpowiedzi OCSP dla ,,%s'' nie powiodło się: %s\n"
+msgstr "liczenie skrótu odpowiedzi OCSP dla „%s” nie powiodło się: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "not signed by a default OCSP signer's certificate"
@@ -8776,11 +8776,11 @@ msgstr "nie zdefiniowano domyślnego podpisującego OCSP\n"
 
 #, c-format
 msgid "using default OCSP responder '%s'\n"
-msgstr "użycie domyślnego respondera OCSP ,,%s''\n"
+msgstr "użycie domyślnego respondera OCSP „%s”\n"
 
 #, c-format
 msgid "using OCSP responder '%s'\n"
-msgstr "użycie respondera OCSP ,,%s''\n"
+msgstr "użycie respondera OCSP „%s”\n"
 
 #, c-format
 msgid "error getting OCSP status for target certificate: %s\n"
@@ -8937,11 +8937,11 @@ msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "option \"%s\" requires a program and optional arguments\n"
-msgstr "opcja ,,%s'' wymaga programu i opcjonalnych argumentów\n"
+msgstr "opcja „%s” wymaga programu i opcjonalnych argumentów\n"
 
 #, c-format
 msgid "option \"%s\" ignored due to \"%s\"\n"
-msgstr "opcja ,,%s'' zignorowana z powodu ,,%s''\n"
+msgstr "opcja „%s” zignorowana z powodu „%s”\n"
 
 #, c-format
 msgid "receiving line failed: %s\n"
@@ -8957,7 +8957,7 @@ msgstr "linia skrócona z powodu osadzonego znaku Nul\n"
 
 #, c-format
 msgid "unknown command '%s'\n"
-msgstr "nieznane polecenie ,,%s''\n"
+msgstr "nieznane polecenie „%s”\n"
 
 #, c-format
 msgid "sending line failed: %s\n"
@@ -9007,7 +9007,7 @@ msgstr "Plik konfiguracyjny komponentu %s jest uszkodzony\n"
 
 #, c-format
 msgid "Note: Use the command \"%s%s\" to get details.\n"
-msgstr "Podpowiedź: można użyć polecenia ,,%s%s'', aby uzyskać szczegóły.\n"
+msgstr "Podpowiedź: można użyć polecenia „%s%s”, aby uzyskać szczegóły.\n"
 
 #, c-format
 msgid "External verification of component %s failed"
@@ -9018,11 +9018,11 @@ msgstr "Uwaga, określenia grup są ignorowane\n"
 
 #, c-format
 msgid "error closing '%s'\n"
-msgstr "błąd zamykania ,,%s''\n"
+msgstr "błąd zamykania „%s”\n"
 
 #, c-format
 msgid "error parsing '%s'\n"
-msgstr "błąd analizy ,,%s''\n"
+msgstr "błąd analizy „%s”\n"
 
 msgid "list all components"
 msgstr "lista wszystkich komponentów"
@@ -9182,7 +9182,7 @@ msgstr ""
 #, fuzzy
 #~| msgid "cipher algorithm '%s' may not be used in %s mode\n"
 #~ msgid "AEAD algorithm '%s' may not be used in %s mode\n"
-#~ msgstr "szyfr ,,%s'' nie może być używany w trybie %s\n"
+#~ msgstr "szyfr „%s” nie może być używany w trybie %s\n"
 
 #~ msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
 #~ msgstr "wymuszone użycie szyfru %s (%d) kłóci się z ustawieniami adresata\n"
@@ -9263,74 +9263,74 @@ msgstr ""
 #~ msgstr "błędny numer portu %d\n"
 
 #~ msgid "scanning result for attribute '%s'\n"
-#~ msgstr "przeszukiwanie wyniku pod kątem atrybutu ,,%s''\n"
+#~ msgstr "przeszukiwanie wyniku pod kątem atrybutu „%s”\n"
 
 #~ msgid "error writing to stdout: %s\n"
 #~ msgstr "błąd zapisu na standardowe wyjście: %s\n"
 
 #~ msgid "     available attribute '%s'\n"
-#~ msgstr "     dostępny atrybut ,,%s''\n"
+#~ msgstr "     dostępny atrybut „%s”\n"
 
 #~ msgid "attribute '%s' not found\n"
-#~ msgstr "nie znaleziono atrybutu ,,%s''\n"
+#~ msgstr "nie znaleziono atrybutu „%s”\n"
 
 #~ msgid "found attribute '%s'\n"
-#~ msgstr "znaleziono atrybut ,,%s''\n"
+#~ msgstr "znaleziono atrybut „%s”\n"
 
 #~ msgid "processing url '%s'\n"
-#~ msgstr "przetwarzanie URL-a ,,%s''\n"
+#~ msgstr "przetwarzanie URL-a „%s”\n"
 
 #~ msgid "     user '%s'\n"
-#~ msgstr "     użytkownik ,,%s''\n"
+#~ msgstr "     użytkownik „%s”\n"
 
 #~ msgid "     pass '%s'\n"
-#~ msgstr "     hasło ,,%s''\n"
+#~ msgstr "     hasło „%s”\n"
 
 #~ msgid "     host '%s'\n"
-#~ msgstr "     host ,,%s''\n"
+#~ msgstr "     host „%s”\n"
 
 #~ msgid "     port %d\n"
 #~ msgstr "     port %d\n"
 
 #~ msgid "      DN '%s'\n"
-#~ msgstr "      DN ,,%s''\n"
+#~ msgstr "      DN „%s”\n"
 
 #~ msgid "    filter '%s'\n"
-#~ msgstr "    filtr ,,%s''\n"
+#~ msgstr "    filtr „%s”\n"
 
 #~ msgid "     attr '%s'\n"
-#~ msgstr "     atrybut ,,%s''\n"
+#~ msgstr "     atrybut „%s”\n"
 
 #~ msgid "no host name in '%s'\n"
-#~ msgstr "brak nazwy hosta w ,,%s''\n"
+#~ msgstr "brak nazwy hosta w „%s”\n"
 
 #~ msgid "no attribute given for query '%s'\n"
-#~ msgstr "nie podano atrybutu dla zapytania ,,%s''\n"
+#~ msgstr "nie podano atrybutu dla zapytania „%s”\n"
 
 #~ msgid "WARNING: using first attribute only\n"
 #~ msgstr "OSTRZEŻENIE: użyto tylko pierwszego atrybutu\n"
 
 #~ msgid "LDAP init to '%s:%d' failed: %s\n"
-#~ msgstr "nie udało się zainicjować LDAP na ,,%s:%d'': %s\n"
+#~ msgstr "nie udało się zainicjować LDAP na „%s:%d”: %s\n"
 
 #, fuzzy
 #~| msgid "LDAP init to '%s:%d' failed: %s\n"
 #~ msgid "LDAP init to '%s' failed: %s\n"
-#~ msgstr "nie udało się zainicjować LDAP na ,,%s:%d'': %s\n"
+#~ msgstr "nie udało się zainicjować LDAP na „%s:%d”: %s\n"
 
 #, fuzzy
 #~| msgid "LDAP init to '%s:%d' failed: %s\n"
 #~ msgid "LDAP init to '%s' done\n"
-#~ msgstr "nie udało się zainicjować LDAP na ,,%s:%d'': %s\n"
+#~ msgstr "nie udało się zainicjować LDAP na „%s:%d”: %s\n"
 
 #~ msgid "binding to '%s:%d' failed: %s\n"
-#~ msgstr "dowiązanie do ,,%s:%d'' nie powiodło się: %s\n"
+#~ msgstr "dowiązanie do „%s:%d” nie powiodło się: %s\n"
 
 #~ msgid "searching '%s' failed: %s\n"
-#~ msgstr "szukanie ,,%s'' nie powiodło się: %s\n"
+#~ msgstr "szukanie „%s” nie powiodło się: %s\n"
 
 #~ msgid "start_cert_fetch: invalid pattern '%s'\n"
-#~ msgstr "start_cert_fetch: błędny wzorzec ,,%s''\n"
+#~ msgstr "start_cert_fetch: błędny wzorzec „%s”\n"
 
 #~ msgid "ldapserver missing"
 #~ msgstr "brak pola ldapserver"
@@ -9353,7 +9353,7 @@ msgstr ""
 #~ msgstr "użycie pliku loga dla serwera"
 
 #~ msgid "no running gpg-agent - starting '%s'\n"
-#~ msgstr "gpg-agent nie działa - uruchamianie ,,%s''\n"
+#~ msgstr "gpg-agent nie działa - uruchamianie „%s”\n"
 
 #~ msgid "argument not expected"
 #~ msgstr "nieoczekiwany argument"
@@ -9387,7 +9387,7 @@ msgstr ""
 #, fuzzy
 #~| msgid "unknown command '%s'\n"
 #~ msgid "unknown meta command"
-#~ msgstr "nieznane polecenie ,,%s''\n"
+#~ msgstr "nieznane polecenie „%s”\n"
 
 #, fuzzy
 #~| msgid "unexpected armor: "
@@ -9398,31 +9398,31 @@ msgstr ""
 #~ msgstr "błędna opcja"
 
 #~ msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
-#~ msgstr "brak argumentu dla opcji ,,%.50s''\n"
+#~ msgstr "brak argumentu dla opcji „%.50s”\n"
 
 #~ msgid "option \"%.50s\" does not expect an argument\n"
-#~ msgstr "opcja ,,%.50s'' nie może mieć argumentów\n"
+#~ msgstr "opcja „%.50s” nie może mieć argumentów\n"
 
 #~ msgid "invalid command \"%.50s\"\n"
-#~ msgstr "błędne polecenie ,,%.50s''\n"
+#~ msgstr "błędne polecenie „%.50s”\n"
 
 #~ msgid "option \"%.50s\" is ambiguous\n"
-#~ msgstr "opcja ,,%.50s'' jest niejednoznaczna\n"
+#~ msgstr "opcja „%.50s” jest niejednoznaczna\n"
 
 #~ msgid "command \"%.50s\" is ambiguous\n"
-#~ msgstr "polecenie ,,%.50s'' jest niejednoznaczne\n"
+#~ msgstr "polecenie „%.50s” jest niejednoznaczne\n"
 
 #~ msgid "invalid option \"%.50s\"\n"
-#~ msgstr "błędna opcja ,,%.50s''\n"
+#~ msgstr "błędna opcja „%.50s”\n"
 
 #~ msgid "Note: no default option file '%s'\n"
-#~ msgstr "Uwaga: brak domyślnego pliku opcji ,,%s''\n"
+#~ msgstr "Uwaga: brak domyślnego pliku opcji „%s”\n"
 
 #~ msgid "option file '%s': %s\n"
-#~ msgstr "plik opcji ,,%s'': %s\n"
+#~ msgstr "plik opcji „%s”: %s\n"
 
 #~ msgid "unable to execute program '%s': %s\n"
-#~ msgstr "nie można uruchomić programu ,,%s'': %s\n"
+#~ msgstr "nie można uruchomić programu „%s”: %s\n"
 
 #~ msgid "unable to execute external program\n"
 #~ msgstr "nie można uruchomić zewnętrznego programu\n"
@@ -9443,10 +9443,10 @@ msgstr ""
 #~ msgstr "honorowanie rekordu PKA ustawionego w kluczu przy pobieraniu kluczy"
 
 #~ msgid "Note: Verified signer's address is '%s'\n"
-#~ msgstr "Uwaga: Sprawdzony adres pospisującego to ,,%s''\n"
+#~ msgstr "Uwaga: Sprawdzony adres pospisującego to „%s”\n"
 
 #~ msgid "Note: Signer's address '%s' does not match DNS entry\n"
-#~ msgstr "Uwaga: Adres podpisującego ,,%s'' nie pasuje do wpisu DNS\n"
+#~ msgstr "Uwaga: Adres podpisującego „%s” nie pasuje do wpisu DNS\n"
 
 #~ msgid "trustlevel adjusted to FULL due to valid PKA info\n"
 #~ msgstr ""
@@ -9476,7 +9476,7 @@ msgstr ""
 #~ msgstr "lista serwerów LDAP"
 
 #~ msgid "Note: old default options file '%s' ignored\n"
-#~ msgstr "Uwaga: stary domyślny plik opcji ,,%s'' został zignorowany\n"
+#~ msgstr "Uwaga: stary domyślny plik opcji „%s” został zignorowany\n"
 
 #~ msgid ""
 #~ "@\n"
@@ -9524,7 +9524,7 @@ msgstr ""
 #~ msgstr "%s na %s nie powiódł się ze stanem %i\n"
 
 #~ msgid "can't create temporary directory '%s': %s\n"
-#~ msgstr "nie można utworzyć katalogu tymczasowego ,,%s'': %s\n"
+#~ msgstr "nie można utworzyć katalogu tymczasowego „%s”: %s\n"
 
 #~ msgid "could not open %s for writing: %s\n"
 #~ msgstr "nie udało się otworzyć %s do zapisu: %s\n"
-- 
2.39.2
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 833 bytes
Desc: not available
URL: <https://lists.gnupg.org/pipermail/gnupg-devel/attachments/20231206/dcc44975/attachment-0001.sig>


More information about the Gnupg-devel mailing list