OpenKeyserver software?

JanuszA.Urbanowicz JanuszA.Urbanowicz
Fri Dec 28 21:42:02 2001


Pablo Lopez Cienfuegos wrote/napisał[a]/schrieb:
-- Start of PGP signed section.
>     Hi:
> 
> > Does anyone has a positive experience sendig gnupg keys to keyservers
> > operating in the keyserver.net network (or others running the software - the
> > OpenKeyserver)? I tried various way to use it and the only way it works it
> 
>     I am using the keyserver pgp.rediris.es (Spain), and then, it
> propagates its changes to the keyserver.net network.
> 
>     Hope this helps.

No. I need actual reports of interoperation between GPG and OKS.

Alex
-- 
Janusz A. Urbanowicz | ALEX3-RIPE | SF-Framling | Thawte Web Of Trust Notary

Gdy daję biednym chleb, nazywają mnie świętym. Gdy pytam, 
dlaczego biedni nie mają chleba, nazywają mnie komunistą. - abp. Helder Camara