www.gnupg.org unaccessible ?

Adam Pavelec apavelec@benefit-services.com
Mon Jul 8 18:24:02 2002


This is a multi-part message in MIME format.

------=_NextPart_000_008A_01C2267A.85D3A1A0
Content-Type: multipart/related;
	type="multipart/alternative";
	boundary="----=_NextPart_001_008B_01C2267A.85D3A1A0"


------=_NextPart_001_008B_01C2267A.85D3A1A0
Content-Type: multipart/alternative;
	boundary="----=_NextPart_002_008C_01C2267A.85D3A1A0"


------=_NextPart_002_008C_01C2267A.85D3A1A0
Content-Type: text/plain;
	charset="iso-8859-1"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

It looks like the machine is alive, and the web server is responding, =
but it doesn't seem to be serving any content right now.

<<< See Attachment for TraceRoute details... >>>

An off-topic question:

What are your opinions on HTML e-mail? In response to a previous post =
re: attaching Public Key information to an e-mail, personally, I have =
been using a template such as the one being used in this message which =
points to the search results of a Public Keyserver. I understand that a =
lot of veterans despise HTML e-mail. So, what are *your* thoughts?!?

Sincerely,
Adam Pavelec
Network & Systems Integration
Benefit Services, Inc.
3636 Copley Road
PO Box 4138
Akron, OH 44321
Voice: 330.666.0337 x117
Fax: 330.666.6685
e-mail: apavelec@benefit-services.com
Public PGP Key: Adam Pavelec [0x4052876B]
e-mail: datatran@benefit-services.com
Public PGP Key: Benefit Services, Inc. (Data Transmissions) [0xDFFE654A]
Website: http://www.benefit-services.com


----- Original Message -----=20
From: "Malte Gell" <malte_gell@t-online.de>
To: "GnuPG Users" <Gnupg-users@gnupg.org>
Sent: Monday, July 08, 2002 11:51 AM
Subject: www.gnupg.org unaccessible ?


> Hi there,
>=20
> is www.gnupg.org down or what happened ?
>=20
> <paranoia mode>
> hopefully nobody will ever be able to hack and compromise
> our beloved site...
> <\paranoia mode>
>=20
> [malte_gell@eingang] ~ > traceroute www.gnupg.org
> traceroute to trithemius.gnupg.org (217.69.76.44), 30 hops max, 40 =
byte=20
> packets
> 1 217.5.98.152 (217.5.98.152) 59 ms 60 ms 60 ms
> 2 217.237.156.182 (217.237.156.182) 59 ms 58 ms 58 ms
> 3 F-gw12.F.net.DTAG.DE (62.154.17.194) 60 ms 59 ms 61 ms
> 4 pos2-0-bb2-FFM1.de.cw.net (62.208.234.133) 67 ms 67 ms 68 ms
> 5 ge9-0-bb1-FFM1.de.cw.net (62.208.234.33) 69 ms 68 ms 68 ms
> 6 so-0-0-0-crj1-DUS2.de.cw.net (62.208.240.78) 73 ms 72 ms 72 ms
> 7 openit-gw-DUS2.de.cw.net (194.221.44.242) 75 ms 72 ms 72 ms
> 8 fe5.cr1.dus.openit.net (217.69.68.14) 74 ms 73 ms 74 ms
> 9 * * *
> 10 * * *
> 11 * * *
>=20
>=20
> _______________________________________________
> Gnupg-users mailing list
> Gnupg-users@gnupg.org
> http://lists.gnupg.org/mailman/listinfo/gnupg-users
>=20

------=_NextPart_002_008C_01C2267A.85D3A1A0
Content-Type: text/html;
	charset="iso-8859-1"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<META http-equiv=3DContent-Type content=3D"text/html; =
charset=3Diso-8859-1">
<META content=3D"MSHTML 6.00.2716.2200" name=3DGENERATOR>
<STYLE>BODY {
	BACKGROUND-POSITION: center center; FONT-SIZE: 10pt; =
BACKGROUND-ATTACHMENT: fixed; COLOR: #000000; BACKGROUND-REPEAT: =
no-repeat; FONT-FAMILY: Verdana; BACKGROUND-COLOR: #ffffff
}
</STYLE>
</HEAD>
<BODY bgColor=3D#ffffff =
background=3Dcid:008901c2269c$0ce541a0$2027a8c0@HOST>
<DIV><FONT face=3DVerdana size=3D2>It looks like the machine is alive, =
and the web=20
server is responding, but it doesn't seem to be serving any content =
right=20
now.</FONT></DIV>
<DIV><FONT face=3DVerdana size=3D2></FONT>&nbsp;</DIV>
<DIV><FONT face=3DVerdana size=3D2>&lt;&lt;&lt; See Attachment for =
TraceRoute=20
details... &gt;&gt;&gt;</FONT></DIV>
<DIV><FONT face=3DVerdana size=3D2></FONT>&nbsp;</DIV>
<DIV><FONT face=3DVerdana size=3D2>An off-topic question:</FONT></DIV>
<DIV><FONT face=3DVerdana size=3D2></FONT>&nbsp;</DIV>
<DIV><FONT face=3DVerdana size=3D2>What are your opinions on HTML =
e-mail?&nbsp; In=20
response to a previous post re: attaching Public Key information to an =
e-mail,=20
personally, I have been using a template such as the one being used in =
this=20
message which points to&nbsp;the search results of a Public =
Keyserver.&nbsp; I=20
understand that a lot of veterans despise HTML e-mail.&nbsp; So, what =
are *your*=20
thoughts?!?</FONT></DIV>
<DIV><FONT face=3DVerdana size=3D2></FONT>&nbsp;</DIV>
<DIV><FONT face=3DVerdana size=3D2>Sincerely</FONT>,</DIV>
<DIV>Adam Pavelec<BR>Network &amp; Systems Integration<BR>Benefit =
Services,=20
Inc.<BR>3636 Copley Road<BR>PO Box 4138<BR>Akron, OH 44321<BR>Voice:=20
330.666.0337 x117<BR>Fax: 330.666.6685<BR>e-mail: <A=20
href=3D"mailto:apavelec@benefit-services.com">apavelec@benefit-services.c=
om</A><BR>Public=20
PGP Key: <A=20
href=3D"http://pgp.mit.edu:11371/pks/lookup?op=3Dindex&amp;search=3D0x405=
2876B">Adam=20
Pavelec [0x4052876B]</A><BR>e-mail: <A=20
href=3D"mailto:datatran@benefit-services.com">datatran@benefit-services.c=
om</A><BR>Public=20
PGP Key: <A=20
href=3D"http://pgp.mit.edu:11371/pks/lookup?op=3Dindex&amp;search=3D0xDFF=
E654A">Benefit=20
Services, Inc. (Data Transmissions) [0xDFFE654A]</A><BR>Website: <A=20
href=3D"http://www.benefit-services.com/">http://www.benefit-services.com=
</A></DIV>
<DIV><FONT face=3DVerdana size=3D2></FONT>&nbsp;</DIV>
<DIV><FONT face=3DVerdana size=3D2></FONT>&nbsp;</DIV>
<DIV><FONT face=3DVerdana size=3D2>----- Original Message ----- </FONT>
<DIV><FONT face=3DVerdana size=3D2>From: "Malte Gell" &lt;</FONT><A=20
href=3D"mailto:malte_gell@t-online.de"><FONT face=3DVerdana=20
size=3D2>malte_gell@t-online.de</FONT></A><FONT face=3DVerdana=20
size=3D2>&gt;</FONT></DIV>
<DIV><FONT face=3DVerdana size=3D2>To: "GnuPG Users" &lt;</FONT><A=20
href=3D"mailto:Gnupg-users@gnupg.org"><FONT face=3DVerdana=20
size=3D2>Gnupg-users@gnupg.org</FONT></A><FONT face=3DVerdana=20
size=3D2>&gt;</FONT></DIV>
<DIV><FONT face=3DVerdana size=3D2>Sent: Monday, July 08, 2002 11:51 =
AM</FONT></DIV>
<DIV><FONT face=3DVerdana size=3D2>Subject: </FONT><A=20
href=3D"http://www.gnupg.org"><FONT face=3DVerdana=20
size=3D2>www.gnupg.org</FONT></A><FONT face=3DVerdana size=3D2> =
unaccessible=20
?</FONT></DIV></DIV>
<DIV><FONT face=3DVerdana><BR><FONT size=3D2></FONT></FONT></DIV><FONT =
face=3DVerdana=20
size=3D2>&gt; Hi there,<BR>&gt; <BR>&gt; is </FONT><A=20
href=3D"http://www.gnupg.org"><FONT face=3DVerdana=20
size=3D2>www.gnupg.org</FONT></A><FONT face=3DVerdana size=3D2> down or =
what happened=20
?<BR>&gt; <BR>&gt; &lt;paranoia mode&gt;<BR>&gt; hopefully nobody will =
ever be=20
able to hack and compromise<BR>&gt; our beloved site...<BR>&gt; =
&lt;\paranoia=20
mode&gt;<BR>&gt; <BR>&gt; [malte_gell@eingang] ~ &gt; traceroute =
</FONT><A=20
href=3D"http://www.gnupg.org"><FONT face=3DVerdana=20
size=3D2>www.gnupg.org</FONT></A><BR><FONT face=3DVerdana size=3D2>&gt; =
traceroute to=20
trithemius.gnupg.org (217.69.76.44), 30 hops max, 40 byte <BR>&gt;=20
packets<BR>&gt; &nbsp;1&nbsp; 217.5.98.152 (217.5.98.152)&nbsp; 59 =
ms&nbsp; 60=20
ms&nbsp; 60 ms<BR>&gt; &nbsp;2&nbsp; 217.237.156.182 =
(217.237.156.182)&nbsp; 59=20
ms&nbsp; 58 ms&nbsp; 58 ms<BR>&gt; &nbsp;3&nbsp; F-gw12.F.net.DTAG.DE=20
(62.154.17.194)&nbsp; 60 ms&nbsp; 59 ms&nbsp; 61 ms<BR>&gt; =
&nbsp;4&nbsp;=20
pos2-0-bb2-FFM1.de.cw.net (62.208.234.133)&nbsp; 67 ms&nbsp; 67 ms&nbsp; =
68=20
ms<BR>&gt; &nbsp;5&nbsp; ge9-0-bb1-FFM1.de.cw.net (62.208.234.33)&nbsp; =
69=20
ms&nbsp; 68 ms&nbsp; 68 ms<BR>&gt; &nbsp;6&nbsp; =
so-0-0-0-crj1-DUS2.de.cw.net=20
(62.208.240.78)&nbsp; 73 ms&nbsp; 72 ms&nbsp; 72 ms<BR>&gt; =
&nbsp;7&nbsp;=20
openit-gw-DUS2.de.cw.net (194.221.44.242)&nbsp; 75 ms&nbsp; 72 ms&nbsp; =
72=20
ms<BR>&gt; &nbsp;8&nbsp; fe5.cr1.dus.openit.net (217.69.68.14)&nbsp; 74 =
ms&nbsp;=20
73 ms&nbsp; 74 ms<BR>&gt; &nbsp;9&nbsp; * * *<BR>&gt; 10&nbsp; * * =
*<BR>&gt;=20
11&nbsp; * * *<BR>&gt; <BR>&gt; <BR>&gt;=20
_______________________________________________<BR>&gt; Gnupg-users =
mailing=20
list<BR>&gt; </FONT><A href=3D"mailto:Gnupg-users@gnupg.org"><FONT =
face=3DVerdana=20
size=3D2>Gnupg-users@gnupg.org</FONT></A><BR><FONT face=3DVerdana =
size=3D2>&gt;=20
</FONT><A =
href=3D"http://lists.gnupg.org/mailman/listinfo/gnupg-users"><FONT=20
face=3DVerdana=20
size=3D2>http://lists.gnupg.org/mailman/listinfo/gnupg-users</FONT></A><B=
R><FONT=20
face=3DVerdana size=3D2>&gt; </FONT></BODY></HTML>

------=_NextPart_002_008C_01C2267A.85D3A1A0--

------=_NextPart_001_008B_01C2267A.85D3A1A0
Content-Type: image/gif;
	name="BSI_watermark.gif"
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-ID: <008901c2269c$0ce541a0$2027a8c0@HOST>

R0lGODlh7wGgAPcAAJiYmP////Pl5fj19e7u7urq6uXl5f///wQABAIvAAAAADYvAAQAAFIAIwgg
CiDqNb4A7H4oAAAAJArsfsJNAADCTQAADAPsfgAAAADGAAEANQAGAAYANQAAAAAAugAXASsAAAAA
7iIAhwMcAgMAgH4AIwMAAAAcBwAAHBIAADI2AAADAJvsIgAJNwAAAe5VNgAACD5yADB4AAAEAAAA
HBIDAAAAAwAAAO4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH7iIAm+wiAAAJ7H4NAAAA7AnsfkBE+H7xlux+QET4
fkkCgH7/7CIAAAAAAGLsIgAAAAAAAO4iAEkCgH6+AOx+KAAAAIgA7H4OIyIAAQAAABUJ7H4B8SIA
AAAAAAAAAAAA8SIAiBrsfv/sIgABAAAAAfEiAEkCgH4AAAAAAAAAAAAAAABdJQwAHABaCgcVDyQi
HCQYIAILHiAbJRUKIiAgIiECCx4gGyUVDh4aJCIlIhwmAhEdGCQbGhURJhgmHiIhGyQqFQoRDBco
GCYbJCAYJB8EHB4cAAAD/SIAIAHsfgMBGTcAAAAAGTcGDQMAAAAAAAsAAACyNwAAgO4iAC8BAAAG
AxwAAAAGDQYDHAC+NycIUQEAAAAAzQAAAAAALwG+N1oIV+4iAAAAAAALACAAIAAAAAgAAAD4////
AAAAAAAAAAAAAAAAviUMABjzIgAACex+DQAAAOwJ7H5ARPh+8ZbsfkBE+H5JAoB+AAAAAAAAAAC+
AOx+KAAAAIgA7H5TIwAAAAAAALIa7H4AAAAAAAAAAAAAAACyDgoAgAAiAEkCgH4AAAAAAgAAAAIG
ByAVAIMAABg3KqkAgwAj8SIA+MkAANMBDwABAAAAUlbsfgAADgAAAQ8A+MkAAAAAAAAAAA4AAAAO
ANMBDwAJAAAAAAAAAJsAAAAAAAAASfEiAA9Z7H4AAA4AHFnsfgAADgAJAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAIeACgAGAQ8A7lMOAAgBDwDlJQwA/////9wBDwAEggoABgEPACH5BAEAAAcALAAAAADvAaAA
QAj/AA8IHEiwoMGDCBMqXMiwocOHECNKnEixosWLGDNq3Mixo8ePIEMuHCCgZACRKFOqXMkS48mW
MGPKnLmRZMmbOHPifEmzp8+fQIMKHUr0YgCdSJHaTIpzQFGNPJ9KnUq1qlWLS5lqHXBUa8msSZ1e
HUu2rNmzRMF63RpArc4AXdcyFYu2rt27ePO6letV7N6vB+KG/fs1KYGoeRMrXsy4I2G+cv1uDcx2
ruCwBJQ23sy5c+LHkEMLoPuX64G/J906RX1ZaducdBkOKEC7tu3buG8TKBiAQO7fuHcP9A2cNmKD
xIMTDFC8eQHSzou/TK78dPToxz0zbi26e9iBpQXu/zWtVvLbwJl1mj4dOvZw4Mdn/3YvP7f7kddr
CydYH3dU6rfdpxCAtmV3EHPwKdRfgNo1CBF33kG23gFMvaTaQK3xlF5Jh2EIG39awYVffsUZsF9g
JPpHEIG1afjbSSwWcCKCKbYIXo210RXjcwpK5+CPFUEYYU4nUojUS72pV9CGoy2300E3GSjRjtn1
5qN1vxU5on0ILVhcbF7mCBGVDoVpY0I7CgjkmhQJKZp73PGUoUFZxWdSSGaSOCGGOOq3InBqLgnc
jH3SBl2WD+Wp5XJXsumoR26GSOeHTuKUkE2BPqrpppzaFWmUBzbVJWBS5ZkfXTTiuF+qhdpo5XwM
7fh4YpoH7djqfbY2t5+p+UnZ6VlCStnVnlTxmmmXgI6ZLLKICkQmncvyd6Wtx9b6JZZclqlrtRd5
qWNui3rLW6G+OpgkqY0NkKtuy60bLa96MlsdtrgFSusBsobkLqwK7sujRQQiCeDAFqqIL7u/blRu
UawiLGizeXL73osHRytbisea+t+2PTZ3aLaxXtvuoBWJK57Bzha367zyFpgwY/4yyGihH7N8Y6MI
Nazbwinz23GNBBwbs8PgDU3syeC2bOjEfir9r0GvemxgfQR0+PLVWGeNHMhad+3112CHPRNhVott
9tlor/SphGm37fbbOTPZHmjfwW333f+d0u1Vamu91h7egAd+l96Q8T3ZY4Q3KfjijI89ZGSGhwVX
ZZax3fjlmE+U+OOkuumUmyd9R9jkkVEEr8pT34rhvVvWKy3NN6t6UtSu01voom3zjCfnvIt4rpLs
JTW7axDCNbp4fSmkM21a0r7znxQneh3uFef2cG66o9hsQ4oqL3LmPm3Ou6gCBYu8TlaXd/6TAh1p
IeRotipjdqdvr33SMdYsM9Kqvo6jWM6zTaa6B76piM87YBLe+prCE7CgCidaWgpiwCKihixPRpci
Wc+4djGflS9FRXqWBWNEPWjZD2rfKyBZ1iaaqHDngUSaIPvAA6oDkSR7TrtdA1X3wSz/+QpeYOKh
7QT4ENYdhIAqTAwL52IQ4A3kPJO60xEVl8QqWhEkS5RiQShVKS1CjSQSQ0kAUWfCPukPaFFBYsh8
eD8O0mloREzIBaNzn/rZpoRXxAjiLlXDKYZxJfm6nvU2WDsLFudAuUqNBnPIvIKoEYgLmePS+FfI
1hGtfEaMiLpkJKNVVS05gdqkfn5IwrJpqjXHOsrRnjLGQUnJjtiLXSVn5kE1DlFMKEyWqf74oFa5
0Gg1mdcuBfk0nQUqgLzsTFxwWBdjEfI22ZOkylYJtfxdcICLpFZELmiAAijSg8qDizjHeSCVlayQ
A6PkcxomloDl8SlwBFfByCXL/VUvcGkN2dfC5iigeOoKMdIUWUCjQ8ymbe2OSJrlLedHS3Bpc3Xd
ZB4z30lRuCXHlBXNqEY3ytGOevSjIA2pSD3jlomO9KQodcgSTZrSlp40i5pxqUxn+jsJJW+mOPUo
TJvyppz61FPJnElN30Q3ddXtp0j/DZzcukO6vugtqEmNqqYOqCTQ+K07UJWqVjdDVc18qqlzKd1W
x/qjrjIxUqtxal+cSNa24sWse6OMpAjDla2AJqtuzStM4LoWAE4meMJjDVb1Stig7DRCdPlrePYS
OaQc5qZtGoBkJ0vZyk62giOx7GSDxll1eTZosenNZz0rsbZ88rSSdeRpV8ta1sqpta3tpG8+WbTT
dvJfvbEt8+44KN+wFKV8ZeoCiTRcURXPSIHtaS/lh8Ey4miHKUSICBcanVnBjrrefKYZyRpcxD6x
QuipmwLd0iG6NpZ8C/FncNIoxIBi1H+VhCXK5BtHfqozP6vFa0e7qxUDeGVVTAQs/3HlmpPzkmo8
NBSrc+1Zzzj2EJ9FxO8RLWZLSzp4jW6EL8ryetjx3QSGMWVscc2DXtd8F34LpufItsu0UxW0kXzq
kwGgm6XYVu1bJxyXxQpLYA/zBcQxLC4V1YIkLgqYikdWj68G+s+D/k/Dcczffc+kXRdjsk8rS1D8
wMnjLvo4wM5SYJKpOFTSoHeBLhQzhoMD2s16rMH6+aS65AzahjKYhBQelGYpuzEQMrSNCoUehLus
oC/HtHxivlCCPwyim0AJXfyhZga53GKZVTi9bHQkiU506UlnWLo71rSWCW3BDv83jUdaNKMb7egu
qskmGaFvc1zE4ilPcsLOmZE/Tf8U40Fb2KDlDDWpS/1l+rAVLBgVTB0hDSn13tmXcL61p6NX5ekJ
esM/i2VCojvsiZjaUo48tpEXLaBhgWRoN5Y0erD8n6ox77S6g60pcyvvek8ot3P+bPZG2+b3LmfP
qe22woa07AJ7GcmNPqbAFw6swUaxjws8JrOBYtqBBS2z/M54ZzuLIcmCduMZv2yXOMvaP865tX6R
d2lzuy2JwZI61JMsx6K6xHIbnDernkor6fjiXlVaxRrL5yIVlTrmwjjFJHqtEJFKt5yduVL6Pfe2
cpXlGnUTx0ZvbiaRfnTs0md6lN2XrnNt209Oh4zrFvZPPcdHL/JG3TCZ43HasueFhOY42wyG8igB
DU1GPu3nuMQuHkWdoAsOHvBdFwk7G+zve/59dfFy1HFzBkayuOviDNm5c1C1SGtRO2Jcf3y1mxv0
j6iX89eBO0XcyffA13PswVmPaanNpsukUl0rRKOTaxSbNNGd7onc/R31Lm3ia73zjrmd30d9zv0F
/8G4bFjjIS/b6f//KC5Rp4rmDWqqev/d2a4P/Tc/3XoxzfHwmtMzwAOuUkiarpBeggvC0ul40b/t
NdmHydaxOzvk//rdrqQsKVIurONMI0RGhqctd7dzUCV9vRZ463J2eXdE44RZWyVJVqN5VmMrn+Qz
BKR5pZV0HcRB23dH7mZt1wZCo6cfotQoZoI7JuN4RWJfVxZoYWJ9SFWCb4Z41ZWCLmN8zfV/fTeC
NrNizPVq0AZ9T2ZnF9ZgZ0Q/vpZ2kccf1JF/GsVyKtN4hgcue3cy7kYcVZM69VYuJ1dy+wZbqtcu
J2iCkqU7dLd+66c8Hody++Rm4ccf4kQsFRhJecgzb8hnpfZbDDeJiA/CWRNIiIgYNmUYNIKYiI74
iJAYiZI4iZRYiZZ4iRpxQ5i4iZxCQZz4iWUFXqA4ioxBN41IiqjYEzB1iqnYiiphaqzoirLIEd8G
cbN4i3FnaLGIi7wYSQi0VFC0GLvYixk1VD9GOFZIjB9lgVdxVUQlXMrYVsMoRl3ljC0UjdgoG49j
jWEhKdn/+I2q5h1jRiSmCI7YyFfj2BSJM43mOIh8dRifUlfQ2I6p2F2hkzzbSI+jyF9pdTh9FVf6
eIn8NRpgpRl3xRfsGJBRNZAEiVySE4/KpZCIyJB38hgGBhv/pWgSKXAUSSrJEylodTwbSWgdeWB/
tTd0VY4jqVclWUNxZV4hso4ryV2GFmKTwXbjwY3qEYwz+VMteXPHMzqogTiocYHlIyyBERjMiCQV
2JRNqZQ8VovtMTvAaJKiIzyRko62CBGydmPeUwARRSIG0HthWRu8ZkhlSRtjyYRTKGtguR8EkJZN
45bPczcJaRFSqVylMTwPeZWSg4wTAX7+RpfFZE5EaE+E/0ljvKeElmZ0ydhReSka6RNgi+VVTFRU
M2RIjil8mwaEQbhlNqNeq5KEH5h1x3SXmBOZAuBflpOOYkGZqcZYOglBBTlxy9eZnrmDK1h8hBdf
QkSXcLkshKmW6OdSqolAJ4Y+fOlVS/U53+EmHcJ2mFZjJ+cc7JUlcDgh9RNKFuN7bfF7e8iDXOGU
5MR/R9mU3smMWnWcJcGahYNoktNjDDRmyzmfRSmfRxV64dJ5cieA2BFsg5aA0nN3oEagjPmDbmWM
NSkXHlI3CJZk0ZlqDllg9dlXnpdhJHSd5Aeg1xEfeUZp03aIuQSitvaZCbqgktmgEipiSUYeStY+
EqqVsJ4xd18yTi1YhGlyWZZlgfSFGBnqgyy4fkpHe8vRm3XJoYHWVj9pofApoVX5PpSCSsPhRCzU
eMPJm0ymbdUWNJlWfp+ZmNHmHGs5etjEfIW1pGBmPvhyaFKKnw0UjKABj6BZa0aKmwe6NC8Ypr13
Xbt5JaVXoFHIY2hKpU8aZlQKPLbHapBGNmSYddn1gIspnrYmHCTElj53pzxXoiVEg/8ciaL5SV5Q
ykVzEnEHl0Bqhnfyo5hiCXssYyZc8aFWx2nXxam4FqikNps1aapBNma6qkVZYWw5B6M3l3k4UzTR
sn8h2oQ9CqS8OSCAQp5QWaKPCqhJ2m3seWjjWGTilplLUXAIB1jqmazAVqfRF4ARRqTYxTICqoC2
eqFFaKnGAYk/GVpi9kKl6mV28q0YEhHISoOg9xDr2nNc86/sWq06RqLUVZyk1pLh5kTYKmDAqq/m
5hI1aqM3ik7POp7QqqdzijOyAod9pqVCOK3VpHaIiKv5GI7ooj5ehlGYwkdRd6UOlqUsM128sS6E
wqed5q6XRK5URokM6R7YihQP963/NiEspwh+FwammIpH0hREKkZdIWiyCcuJ/Niww8qyBPF054Oa
NIudnClhHBtJs8asPdi0A9quUmiwWhOu2hFcxEJkWztu4eV2yPOYuYl2I2p1ZImutXobYyqtJfI0
ZhK4sSKXYFmmuGEiqJlXfCVDRuZAoWKblIGDbUKemLtNmLu5OTM7SdmTjmJW3tpq4VglW4khjQu6
OFWNyDFuv+p0+qq6lnhA95GoWCsArxS7QhGeFPWGNwZaE7W5wlsuxoNajLiQ3TFFmbk+maJKQ3Gx
4KImzIG4Ygod1Eu9nYQriHuW3CMycYmw5QO9M+esWHZE/mK5I5VFAvK6D5dKqdu9/7qXt8fKXGXz
p6haX8VqhDp0m7q5tnbqUyulvLYpQToHfiELNJDKQ7SaM9/TaTI7fKGXawIjPwobUmvzasvbpO+b
fvQbppmarhgjENx2sCDDgMiBvakKr9UruLdVtjTXN7Cru0ebFnrLKxIYvZulWbRmHzmMs5r6lbWE
M/ByvG/3wURngeKkwl9HtYEINeeZeUlsQR4HiLXnFXIUrJOywSq1dQOwvcJhePvmfzyYXTvbn2Zr
XeY6skFos+KaeOJBWlOcVazCvYsnXWUZc+6Ct9oHZo+Gu2QxTBJBsPBLfh/Ixv6LoJiKW3qrmckS
sNMJvpkIfxlWx/qbemtSm5R7PrJ6/BHShHkOkZ4by4Ov9C7US6PA8bcIs8DtB3DjF70o58mng76r
hzIx4qFDmMgdaKCcYTw8CTWZTMOpR7xJKLVt/HeC7KUkK6n1d4dQoV4aWl3D6IDSOkFEEyZqwiKb
rH1yQ4a6C8xT6LNnS6aofEmO/KMR3MrYFkzle7MgxIox2H2VjHXjinRaTBSXQbxmoYO33KfR8rUj
XKmIF3MahKwZcXpy5C/cWxEEIs8gE3/3xS1O/9kpglHPe+UvZ3QdCf3A3Bk9AE2tDMJNm6zPIitH
9fNb0sx3MhdHC/LF74o2fpPNhkV188Ql8UbBwgwrHT3OPygrwQtynYXOTZgRINh8DkYwjgcjjSmi
Lp0ZMB0Sv6ejqxR0ZjzIIeyfupHTPOtggKxSO2jIe9uz4jzLtwwgAETWBrPQgjNZ+bx/BHTMQpjS
uhzBG4rMqJfGl/J8jlzMyWye3jYvlIyBTjiCvmG467nIXkemTBnRNRhL8Fywm3eYEOzBoyQns6cr
xve7cExa0lo2Q41JsAWF+7PS4Ey4hIzW0oiz6wJA7dXPLhxJ+8ItXOyo5FwoZ6nRxIc7rOd4db7E
fD9qPDeYRnFM0Wm9mSzcKEYkSdxyOhCdv4fcKvups0fYc+U2SEO0vlHolnAC1jNFmO4hmgk8z8gN
2WwbppsqmKO8zpKtZ+I3zvrjb8jk0dMUbMTR1CokX+/lz4Hn1s1NnGQLHIQ9INsL0S9XLfjdrDoY
hm0Mg/MlorRjfeLLPAO0WsKdOcCXX23Ih8Mbyqhbnpm3r0r0hm6bF1UouySetiZa4ig+HHIpyyk+
ksbU4jDOGyEe4zRe4zZuNgEBADs=

------=_NextPart_001_008B_01C2267A.85D3A1A0--

------=_NextPart_000_008A_01C2267A.85D3A1A0
Content-Type: text/plain;
	name="trace_route.txt"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
Content-Disposition: attachment;
	filename="trace_route.txt"

=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=
=3D=3D
=3D=3D=3D    Report on 08-Jul-02 12:12:28 PM    =3D=3D=3D
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=
=3D=3D

Report for www.gnupg.org [217.69.76.44]

Analysis: Node 'www.gnupg.org' was found in 14 hops (TTL=3D240). =
Connections to HTTP port 80 are working.=20

-------------------------------------------------------------------------=
-------------------------------------------------------------------------=
------------------------
| Hop | % Loss | IP Address   | Node Name               =
| Location     | Timezone | ms | Graph   | Network       =
            |
-------------------------------------------------------------------------=
-------------------------------------------------------------------------=
------------------------
| 0  |    | xxx.xxx.xxx.xxx| -                   =
| ...        |     |   |      | (private use)    =
            |
| 1  |    | xxx.xxx.xxx.xxx| -                   =
| ...        |  1   | x  |      | ...         =
            |
| 2  |    | xxx.xxx.xxx.xxx| -                   =
| ...        |  -6.0  | 17 | x     | ...         =
            |
| 3  |    | 205.171.20.189 | chi-core-03.inet.qwest.net      =
| Chicago, IL, USA |  -6.0  | 17 | x     | Colorado Supernet, =
Inc.           |
| 4  |    | 205.171.220.62 | chp-brdr-01.inet.qwest.net      =
| -         |     | 67 | --x------- | Colorado Supernet, =
Inc.           |
| 5  |    | 208.174.226.29 | bpr1-so-5-0-0-0.ChicagoEquinix.cw.net =
| -         |     | 17 | x     | Cable & Wireless USA =
            |
| 6  |    | 208.172.2.101 | agr1-loopback.Chicago.cw.net     =
| Chicago, IL, USA |  -6.0  | 17 | x     | Cable & Wireless USA =
            |
| 7  |    | 208.175.10.177 | dcr2-so-6-0-0.Chicago.cw.net     =
| Chicago, IL, USA |  -6.0  | 17 | x     | Cable & Wireless USA =
            |
| 8  |    | 166.63.194.61 | bcr1.Frankfurt.cw.net         =
| -         |     | 142 |   x   | Cable & Wireless USA =
            |
| 9  |    | 166.63.194.6  | iar1.Frankfurt.cw.net         =
| -         |     | 142 |   x   | Cable & Wireless USA =
            |
| 10 |    | 166.63.198.38 | -                   =
| ?Cary, NC 27511  |     | 142 |   x-  | Cable & Wireless USA =
            |
| 11 |    | 62.208.240.78 | so-0-0-0-crj1-DUS2.de.cw.net     =
| -         |     | 149 |   x-  | Cable & Wireless =
Deutschland GmbH      |
| 12 |    | 194.221.44.242 | openit-gw-DUS2.de.cw.net       =
| -         |     | 149 |   x-  | Cable & Wireless =
Deutschland GmbH      |
| 13 |    | 217.69.68.14  | fe5.cr1.dus.openit.net        =
| ?(Netherlands)  |  +1.0  | 148 |   x-  | European Regional =
Internet Registry/RIPE NCC |
| 14 |    | 217.69.76.44  | www.gnupg.org             =
| ?(Netherlands)  |  +1.0  | 149 |   x-  | European Regional =
Internet Registry/RIPE NCC |
-------------------------------------------------------------------------=
-------------------------------------------------------------------------=
------------------------
Report for www.gnupg.org produced at 12:13 PM on July 8, 2002.
Roundtrip time to www.gnupg.org (217.69.76.44) average =3D 149ms min =3D =
147ms max =3D 168ms

------=_NextPart_000_008A_01C2267A.85D3A1A0--