Which keyring for Public Keys ?

JanuszA.Urbanowicz JanuszA.Urbanowicz
Wed Mar 20 18:57:01 2002


David Livingstone wrote/napisa=B3[a]/schrieb:
>=20
> In various documents I have come across the 2 following conflictingstatem=
ents :
>=20
> The private keyring stores corresponding private & public keys; the public
> keyring stores (other peoples') public keys.
> The private keyring stores only private keys; the public keyring stores o=
nes
> own and other peoples' public keys.
>=20
> Which is correct in GnuPG ?

the second one.

Alex
--=20
C _-=3D-_ H| Janusz A. Urbanowicz | ALEX3-RIPE | SF-F Framling |         | =
  *  =09
 ; (_O : +-------------------------------------------------------------+ --=
+~|=09
 ! &~) ? | P=B3yn=B1=E6 chc=EA na Wsch=F3d, za Suez, gdzie jest dobrem ka=
=BFde z=B3o | l_|/=09
A ~-=3D-~ O| Gdzie przykaza=F1 brak dziesi=EAciu, a pi=E6 mo=BFna a=BF po d=
no;     |   |  =20