Godišnji odmor

Sejla Kalinic Sejla.Kalinic at unicreditgroup.zaba.hr
Sun Jul 19 16:02:36 CEST 2009


I will be out of the office starting  18.07.2009 and will not return until
11.08.2009.
Disclaimer :

Ova elektronička poruka je povjerljiva i može sadržavati povlaštene 
informacije. Ako niste naznačeni primatelj, niste ovlašteni čitati, 
printati, pohraniti, obrađivati ili priopćavati ovu poruku. Ako ste ovu 
poruku primili greškom, molimo Vas da o tome odmah obavijestite 
pošiljatelja i izbrišete ovu poruku, njene privitke i kopije. Zagrebačka 
banka d.d. ne preuzima nikakvu odgovornost s obzirom na bilo koju moguću 
netočnost bilo kojeg podatka koji je sadržan u ovoj poruci ako takav 
podatak nije povezan s registriranim predmetom poslovanja Zagrebačke 
banke d.d. Stajališta izražena u ovoj poruci ne odražavaju nužno službena 
stajališta Zagrebačke banke d.d. Hvala!

This e-mail is confidential and may also contain privileged information. 
If you are not the intended recipient, you are not authorised to read, 
print, save, process or disclose this message. If you have received this 
message by mistake, please inform the sender immediately and delete this 
e-mail, its attachments and any copies. Zagrebacka banka d.d. does not 
take any responsibility with regards to any possible inaccuracy of any 
data contained in this e-mail if such data do not relate to the 
registered operations of Zagrebacka banka d.d. The opinions expressed in 
this e-mail do not necessarily reflect the official positions of 
Zagrebacka banka d.d.. Thank you!


More information about the Gnupg-users mailing list