gpg roadmap

Janusz A. Urbanowicz alex at bofh.torun.pl
Fri Dec 14 16:32:01 CET 2001


Andrew Marlow wrote/napisał[a]/schrieb:
> What does the GPG community think about providing a stealth utility for
> GPG, similar to the one that exists for PGP 2.6.n ?

It is already there. Use --throw-keyid option while encrypting.

Alex
-- 
C _-=-_ H| Janusz A. Urbanowicz | ALEX3-RIPE | SF-F Framling |         |   *  	
 ; (_O : +-------------------------------------------------------------+ --+~|	
 ! &~) ? | Płynąć chcę na Wschód, za Suez, gdzie jest dobrem każde zło | l_|/	
A ~-=-~ O| Gdzie przykazań brak dziesięciu, a pić można aż po dno;     |   |   
More information about the Gnupg-devel mailing list